Stowarzyszenie

Dołącz do nas


Poniżej w kilku krokach został opisany proces rekrutacji członków do Stowarzyszenia
ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej

W celu uniknięcia zbędnych pytań PRZECZYTAJ DOKŁADNIE poniższy tekst

 

KROK 1

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia w pierwszej kolejności należy zapoznać się ze STATUTEM oraz zaakceptować jego postanowienia poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

KROK 2

Po zaznajomieniu się ze Statutem należy:
1) Wypełnić i wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
2) Wpłacić na konto Stowarzyszenia składkę członkowską (50 zł rocznie).

Nazwa konta: Obrona Narodowa.pl
Nr konta: 36 1020 5226 0000 6102 0386 6092
Tytułem : Wpłata na cele statutowe – składka członkowska.
Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego do Zarządu Stowarzyszenia oraz wpłacie składki członkowskiej, a następnie weryfikacji (co może trwać kilka dni) stajesz się KANDYDATEM NA CZŁONKA Stowarzyszenia – jest to pierwsza forma członkostwa. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia zostaniesz poinformowany stosownym mailem.

KROK 3

Następnie, zgodnie z art. 16 Statutu przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w okresie do 2 lat od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Jednak faktycznie ta procedura będzie trwała do ok. 6 miesięcy.