Stowarzyszenie

Komitet honorowy


płk (r.) prof. ASzWoj dr hab. Józef Marczak

Urodzony 01.01.1944 roku w Dęblinie. W 1964 r. ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu i do 1970 r. służył w 7. pułku pontonowym w Dęblinie (w tym 3 lata jako dowódca grupy rozminowania). W 1973 r. ukończenie Akademii Sztabu Generalnego WP i służba na stanowisku wykładowcy w WSOWInż. a następnie w ASG WP (od st. asystenta do docenta – kierownika zakładu).

W latach 1991 – 2004 zajmował stanowisko szefa Katedry Obrony Terytorialnej i Cywilnej w Akademii Obrony Narodowej. Od 2004 r. pracuje na stanowiskach profesora AON w Katedrze Strategii Wydziału Strategiczno – Obronnego a obecnie w Katedrze Obrony Terytorialnej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Ważniejsze dokonania w obszarze Obrony Narodowej:

1993 – 1995 – zastępca kierownika zespołu badawczego MON do opracowania Strategii Obrony Militarnej RP.
1998 – 1999 – sekretarz zespołu MON do opracowania „Koncepcji Rozwoju Obrony Terytorialnej”.
2001 – 2002 – zastępca przewodniczącego zespołu MON do kierowania eksperymentu z klasami wojskowymi w liceach.
2002 – 2003 – zastępca przewodniczącego zespołu opracowania koncepcji i podręcznika MON i MENiS „Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa RP. Podręcznik dla studentek i studentów”.

Ważniejsze książki wydane w Wydawnictwie Bellona (główny autor):
1995 – Obrona militarna Polski przełomu XX/XXI w.
1999 – Obrona Terytorialna Polski na progu XXI w.
2003 – Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów.
2006 – Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. Wyzwania i strategie.

W działalności naukowej i dydaktycznej prof. J. Marczak specjalizuje się w dziedzinach: strategii: klasycznej, wojskowej, obrony narodowej i bezpieczeństwa narodowego, Obrony Terytorialnej, działań nieregularnych, historii wojskowości oraz walki minowej. Działa w Stowarzyszeniu Ruch Wspólnot Obronnych oraz wspiera organizacje proobronne w Polsce, w tym Jednostkę Strzelecką 1313 w Akademii Sztuki Wojennej.

Adres e-mail: j.marczak@akademia.mil.pl
Tel. kom. 503 126 242
Tel. służb. 22 6814 648

por rez. dr hab. n. wojskowych Romuald Szeremietiew

Urodzony 25.10.1945 roku w Olmontach koło Białegostoku. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Olmontach i wyjeździe matki na Dolny Śląsk mieszkał w Legnicy. Tam ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową i pracował w fabryce jako wykwalifikowany robotnik. Odbył Zasadniczą Służbę Wojskową w podoficerskiej szkole wojsk łączności w Strzegomiu, był dowódcą drużyny (1965 – 67). Zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących w Legnicy. Od 1968 r. studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując w 1972 r. stopień magistra praw.

W listopadzie 1997 r. został mianowany na stanowisko Sekretarza Stanu I-go Zastępcy Ministra Obrony Narodowej. Zajmował się modernizacją sił zbrojnych oraz zakupami uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Opracował program utworzenia sił Obrony Terytorialnej.