Ratujmy Armię Krajową, cz.3: Urzędnicy przeciw obywatelom

15 sierpnia 2018 Kordek

Widmo ograniczenia dostępu do legalnie posiadanej broni w 100 – lecie odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości.

Kilka godzin temu większość z nas oglądała Wielka Defiladę Niepodległości, której celem było pokazanie potencjału Wojska Polskiego w dniu 98 rocznicy pokonania wojsk Rosji sowieckiej i zatrzymanie bolszewickiej zarazy nacierającej na Europę. Wiele przy tym usłyszeliśmy słów o potrzebie zaangażowania obywateli w obronności i jej wartość jako elementu ostatecznego pokonania przeciwnika w 1920 roku, dzięki obywatelskiemu i ochotniczemu komponentowi armii II Rzeczpospolitej. Gdyby tego było mało, trzecią częścią tego wydarzenia stanowił przemarsz grup rekonstruujących wielowiekową tradycję oręża polskiego. W tym pięknym wydarzeniu widzieliśmy zaangażowanie narodu i kilkaset lat potęgi Rzeczpospolitej /RP/ opartej na obywatelskim zaangażowaniu w obronności państwa, między innymi dzięki posiadaniu i umiejętności obsługi broni białej i palnej.

 

W związku z tym, jak obywatelskie zrzeszenie świadomych mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej, nie możemy wstrzymać się od wyrażenia naszego zdecydowanego sprzeciwu wobec haniebnych prób rozbrojenia polskich obywateli, którzy legalnie posiadają broń palną, przez urzędników państwowych, którzy działają w złej wierze, na szkodę Polski i jej obywateli.

 

W ostatnich dniach urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawili projekt nowelizacji Ustawy o Broni i Amunicji, który pod przykrywką implementacji znowelizowanej dyrektywy unijnej 91/477/EWG uderza w konstytucyjne prawa obywateli RP posiadających legalną broń palną oraz w fundamenty bezpieczeństwa Państwa i porządku społecznego. Wprowadzane w tym projekcie zapisy są sprzeczne z polskim interesem stanu, sprzeczne z Konstytucją RP, łamią prawa jednostki oraz godzą w całe społeczeństwo. Należy tutaj zaznaczyć, że sposób ich wprowadzenia jest niezgodny z procesem legislacji.

 

Nie do przyjęcia jest, że w 100 – lecie Niepodległości Polski projekt ustawy wprowadza regulacje przywołujące wspomnienie represyjnego prawa zaborców, okupantów oraz komunistów z okresu PRL, mającego na celu uczynienie z Polaków bezwolną siłę roboczą. Praworządny Obywatel, któremu zabrania się posiadania broni lub konfiskuje się legalnie posiadaną broń bez prawa do odszkodowania, ma prawo czuć się jak niewolnik, traci zaufanie do urzędników państwowych i instytucji, które mają mu służyć.

 

Nasze najgłębsze wzburzenie budzi też cyniczne powoływanie się przy proponowanych zmianach na dyrektywę Unii Europejskiej, która wywołuje ogromne kontrowersje, jako wprowadzona pochopnie, bez konsultacji i niezbędnych analiz prawnych po zamachach terrorystycznych w Paryżu w 2015 r. Nawet jednak ten głęboko nieprzemyślany akt prawny, pełen błędów merytorycznych i technicznych zawiera szereg wyłączeń od ogólnie lansowanej w nim zasady pozbawienia obywateli Unii Europejskiej do legalnie posiadanej broni, np. w przypadku strzelców sportowych czy członków organizacji proobronnych.

 

Tymczasem urzędnicy MSWiA nie tylko nie skorzystali z istniejących wyłączeń w rzekomo implementowanej dyrektywie unijnej lecz wprowadzili z pogwałceniem procesu legislacyjnego szereg restrykcji nie znajdujących się w tej dyrektywie. Najgorsze w naszej opinii jest to, że wprowadzane przepisy oprócz działania represyjnego wobec praworządnych obywateli nie przyczynia się w żaden sposób do poprawy bezpieczeństwa publicznego, w tym obronności Państwa. Wręcz przeciwnie, jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, bezpieczeństwo Państwa zostanie znacząco osłabione.

 

Jako Stowarzyszenie proobronne, od lat działające na rzecz wzmocnienia odporności strategicznej Rzeczpospolitej Polskiej poprzez szkolenia proobronne Obywateli, w tym strzeleckie, nie godzimy się na niszczenie tak ważnych dla obronności Państwa dziedzin jak strzelectwo sportowe, strzelectwo obronne, a pośrednio uderzenie w przemysł strzelecki stanowiący ważną część krajowego przemysłu obronnego.

Jako strzelcy i obywatele Rzeczpospolitej Polskiej działający na rzecz bezpieczeństwa kraju z uwagą przyglądamy się działaniom urzędników. Patrzymy kto przyczynia się do wzmacniania obronności kraju, a kto ją osłabia. Przypominamy urzędnikom państwowym, że z takim trudem wywalczona niepodległość wymaga codziennej pracy i służby, abyśmy wszyscy mogli się nią cieszyć i z czystym sumieniem przekazać odpowiedzialność za nią kolejnym pokoleniom.

 

Państwo i jego instytucje są dla Obywateli, a nie Obywatele dla Państwa!

 

Będziemy na bieżąco informować naszych czytelników o sytuacji w obszarze dostępu do broni oraz stanowisku tej części społeczeństwa obywatelskiego, które świadomie i odpowiedzialnie broń palną posiada i wykorzystuje w celu spełniania konstytucyjnego obowiązku wzmacniania Strategicznej Odporności Rzeczpospolitej Polskiej w 100 – lecie odzyskania niepodległości.