Konferencja naukowa „Systemy Informacji Geoprzestrzennej – Zastosowanie w Działalności Operacyjnej”

23 lipca 2011 Kordek

konferencja_aon_251111.jpgW dniu 25 listopada 2011 r., w Akademii Obrony Narodowej odbyła sią konferencja naukowa „Systemy Informacji Geoprzestrzennej – Zastosowanie w Działalności Operacyjnej”. Organizatorem konferencji była Akademia Obrony Narodowej oraz ESRI Polska. Celem przedsiąwziącia było zapoznanie kadry kierowniczej Sił Zbrojnych RP oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju z najnowszymi trendami i rozwiązaniami w zakresie wspomagania systemów dowodzenia, rozpoznania wojskowego i zarządzania kryzysowego.

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie systemów geoprzestrzennych zaprezentowali eksperci z kraju i zagranicy w tym z ESRI, I2 IBM, ITT VIS, ITT EXELIS. W trakcie konferencji przedstawiono problematyką przetwarzania i wizualizacji zasobów geoinformacyjnych, śledzenia sił własnych BFT (Blue Force Tracking) oraz zarządzania polem walki BMS (Battle Management System), przetwarzania multispektralnych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz inne zagadnienia dotyczące GIS. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele: JS 1313 AON, Legii Akademickiej – KUL, Ruchu na rzecz Obrony Terytorialnej, organizacji FIA – Fideles et Instructi Armis oraz liceum ogólnokształcącego nr XIV z Lublina.

Nawiązanie współpracy z firmami ESRI Polska oraz SmallGIS daje możliwość zdobycia specjalistycznych umiejątności pracy z systemami GIS oraz dostąp do technologii i zasobów geoinformacyjnych w tym zobrazowań satelitarnych wykorzystywanych w systemach NATO. Jest to ciekawa propozycja podnoszenia swoich kwalifikacji, które mogą być przydatne na różnych stanowiskach w SZRP oraz innych służbach odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo państwa. Wykorzystanie zaawansowanych systemów GIS oraz zasobów w postaci map cyfrowych i zobrazowań satelitarnych może być przydane podczas ćwiczeń oraz w sytuacjach kryzysowych. Ponadto wykorzystanie systemów GIS zgodnych z normami NATO, może pozwolić na zachowanie kompatybilności z systemami funkcjonującymi w SZRP oraz w innych instytucjach rządowych. Uczestnictwo w konferencji nie jest warunkiem koniecznym w dostąpie do licencji na oprogramowanie i dostąpie do zasobów geoinformacyjnych, które są dostąpne dla zainteresowanych jednostek organizacyjnych, po wypełnieniu określonych wymagań i zobowiązań licencyjnych.