Nowy artykuł, pt. „Raport Strategiczny Siły Zbrojne RP 2012”

23 lipca 2012 Kordek

W dziale „Artykuły” na portalu ObronaNarodowa.pl zamieszczamy nigdzie do tej pory nie publikowany RAPORT STRATEGICZNY SIŁY ZBROJNE RP 2012 autorstwa: płk (r) prof. dr hab. Ryszarda Jakubczaka oraz płk (r) prof. AON dr hab. Józefa Marczaka. Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP 2012 przygotowano w Akademii Obrony Narodowej na potrzeby Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Tezy Raportu stanowią naukową syntezę ponad 20-letnich narodowych studiów strategicznych zapoczątkowanych Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 7/MON z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie doskonalenia teorii strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.

W tych studiach strategicznych sprzęgniętych z eksperymentami w wojskach zaangażowane były wszystkie komórki organizacyjne Sztabu Generalnego WP, Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództw Okręgów Wojskowych, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz pracownicy Akademii Obrony Narodowej.

Niestety jego tezy i założenia nie zostały uwzględnione przez zespół SPBN.

Zapraszamy do lektury. Do artykułu można przejść bezpośrednio TĘDY.