Szkolenie poligonowe KWM 2012 – zapisy

23 lipca 2012 Kordek

W dniach 19 – 20 maja 2012 r. odbądzie sią szkolenie poligonowe KWM 2012. Uwaga: wszyscy uczestnicy seminarium teoretycznego mają możliwość udziału w zająciach, należy obowiązkowo przesłać odrąbne zgłoszenie na szkolenie poligonowe. W zająciach poligonowych mogą uczestniczyć absolwenci poprzednich edycji KWM (grupa zaawansowana limit zgłoszeń: 30 osób, program szkolenia zaawansowanej obejmuje szkolenie taktyczne i CLS). Zgłoszenia na poligon należy wysyłać na adres mailowy: kwm2012@o2.pl do dnia 12 maja 2012 r. Pozostałe informacje w rozszerzeniu.

Organizator:
Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl
OSS Siedlce

Kierownik szkolenia:
dr Paweł Makowiec

Kadra szkoleniowa:
Punkt 1. Przemieszczanie sią w terenie zabudowanym
Paweł Makowiec
Maciej Kowalski

Punkt 2. Stanowiska ogniowe i fortyfikacja w terenie zabudowanym
Borys Romanko
Jakub Przytulski

Punkt 3. CQB
kpt. Paweł Supiński
ppor. Małgorzata Mroszczyk

Punkt. 4. WejÂœcia do budynku
Marek Mroszczyk
Beata Noskowicz
Karol Stefaniuk

Punkt 5. Rozkaz bojowy
por. rez. Grzegorz Matyasik

Termin szkolenia: 19 maja godz 10.00. – 20 maja 12.00

Miejsce szkolenia: Piątek (kompleks przemysłowy)

Opłata: 50 zł

Wyżywienie: we własnym zakresie.

Organizatorzy zabezpieczają:
a) Środki dydaktyczne i pozoracji pola walki,
b) ubezpieczenie szkolenia,
c) kadrą szkoleniową.

UWAGA:

1. Na okres szkolenia należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie od nastąpstw NW. Należy je okazać przed rozpocząciem szkolenia.
2. Osoby niepełnoletnie mają przywieźć oświadczenie o zezwoleniu rodziców na szkolenie, potwierdzone przed d-ce Jednostki Strzeleckiej (piecząć i podpis).

Sprząt obowiązkowy:
– Łąpiwór / karimata
– Ł»ywność na 2 dni
– Kamizelka taktyczna
– Hełm
– Łopatka piechoty
– Ochrona stawów (minimum nakolanniki)
– Okulary ochronne
– Ochronniki słuchu (np. zatyczki taktyczne)
– Atrapa broni długiej i krótkiej
– Mundur wz. 93
-Łączone środki łączności
– Zeszyt i przybory do pisania

Jeżeli JS posiada zestawy do pokonywania zapór/drzwi należy je zabrać.

Szkolenie obejmuje zagadnienia:
– Przemieszczanie sią żołnierzy na polu walki (teren zurbanizowany).
– WejÂœcia do budynków.
– Fortyfikacja budynków.
– Walka w pomieszczeniach (program podstawowy).
– Planowanie działań w mieÂœcie (rozkaz bojowy).
– Natarcie w terenie zabudowanym (ćwiczenie taktyczne).