Plan przedsięwzięć na rok 2013

1 stycznia 2013 Kordek

W rozszerzeniu zamieszczamy plan przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych / współorganizowanych / polecanych przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, które odbędą się w roku 2013. Zapraszamy i zachęcamy do udziału!

1. Warsztaty Rozpoznawcze Orłowińskie 2013: 1 – 3 lutego
2. Szkoła Niższych Dowódców: luty / marzec, m. Łódź
3. Kurs Piechoty: marzec
4. Kurs Rozpoznawczy: marzec – kwiecień
5. Kurs wspinaczkowy: 1 – 5 maj, 6 – 11 sierpień
6. Kurs Walki w Mieście: maj, czerwiec
7. Unitarka / Kurs Szkolenia Podstawowego: lipiec – sierpień (7 dni)
8. Centralny egzamin klasyfikacyjny GS GSR: koniec czerwica, Mrozy
9. Warsztaty działań nieregularnych: przełom lipca i sierpnia, Giżycko na bazie 15 Brygady Zmech.
10. Kompania (batalion) w mieście: wrzesień
11. Poligon ogniowy: październik
12. Warsztaty Zasadzka w działaniach piechoty: listopad

Konferencje:
1) „KeDyw AK jako działania OT”.
2) „Społeczne organizacje pro obronne podstawą tworzenia i działania Obrony Terytorialnej”.