Udział w konferencji naukowej „Wojska Specjalne w systemie obronnym RP, aspekty organizacyjne doktrynalne i modernizacyjne”

22 lutego 2013 Kordek

konferencja-dws.jpgDziałalność członków stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej, nie ogranicza się jedynie do szkoleń terenowych ale wiąże się również z działalnością naukową, co zostało już wielokrotnie przedstawione. Działalność naukowa dotyczy różnych obszarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem narodowym oraz międzynarodowym. Kolejnym przykładem tego typu działalności jest udział mgr inż. Michała Grzybka w konferencji naukowej „Wojska Specjalne w systemie obronnym RP, aspekty organizacyjne doktrynalne i modernizacyjne”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Dowództwa Wojsk Specjalnych, jak również kadra dowódcza poszczególnych jednostek specjalnych. Artykuł „Zestaw interpretacji zobrazowań rozpoznawczych i informacyjnego wsparcia operacji specjalnych”, został zamieszczony w publikacji materiałów pokonferencyjnych Wydawnictwa Akademii Obrony Narodowej.