1MDOT: 1 MDOT: zajęcia z zakresu działań drużyny lekkiej piechoty (foto)

24 lipca 2013 Kordek

1mdot-2704.jpgW dniu 27 kwietnia 2013 r. na terenie pasa szkolenia taktycznego (PST) WAT w Warszawie odbyły się zajęcia taktyczne 1 Mazowieckiej Drużyny Obrony Terytorialnej LPOT z zakresu działań drużyny lekkiej piechoty. W trakcie zajęć zrealizowano szereg zagadnień m.in. zmodyfikowane battle drille, które zostaną wprowadzone w bieżącym roku do programu Kursu Piechoty. Zajęcia prowadził mł. insp. ZS dr Paweł Makowiec (GSR).

Dzięki porozumieniu z władzami WAT, baza poligonowa tej uczelni będzie wykorzystywana również w przyszłości w szkoleniu pododdziałów Mazowieckiego Plutonu Obrony Terytorialnej.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg