Dowódca Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej powołany!

24 lipca 2013 Kordek

stanislaw-drosio.jpgZ dniem 24.03.2013 r. Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w ramach Projektu Szkoleniowego „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej” realizując zapisy Regulaminu LPOT powołał na stanowisko Dowódcy LPOT Stanisława Drosio – Wiceprezesa ObronaNarodowa.pl. Stanisław Drosio jest absolwentem Kursu Szkolenia Rezerw Wojska Polskiego, który ukończył w stopniu kaprala podchorążego. Od 2003 roku działa w jednej z ogólnopolskich organizacji strzeleckich. Ukończył cały cykl szkolenia byłego Północnego Okręgu Strzeleckiego (w pierwszej jego edycji), dwukrotnie brał udział jako instruktor w Kursie Unitarnym w 1 Siedleckim Batalionie Rozpoznawczym w Siedlcach.

W 2011 roku był Dowódcą kompanii podczas ćwiczenia zgrywającego „Kompania Lekkiej Piechoty w natarciu – Mrozy 2011”, w 2012 roku był głównym organizatorem i kierownikiem ćwiczenia „Kompania w Natarciu w Terenie Zabudowanym”.

Prywatnie Stanisław jest doktorantem specjalizującym się w dziedzinie zintegrowanych komputerowych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym oraz systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Pracuje jako specjalista – konsultant IT w jednej z największych polskich firm informatycznych, a także jako wykładowca jednej z górnośląskich szkół wyższych (współpracuje również z WSOWL we Wrocławiu).

Dowódca Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej odpowiada za zarządzanie i prowadzenie projektu LPOT według punktów ujętych w Regulaminie Organizacyjnym LPOT:

m.in. kieruje działalnością i pracą wszystkich Pododdziałów Lekkiej Piechoty (drużyn, plutonów) oraz wydaje rozkaz o: utworzeniu Pododdziału, nadaniu mu numeru oraz nazwy, mianowaniu Dowódcy Pododdziału Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej oraz jego zastępców.

Grupy i osoby zainteresowane czynnym udziałem w Projekcie Szkoleniowym „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej” zapraszamy do kontaktu z Dowódcą LPOT:
e-mail.: s.drosio@obronanarodowa.pl
tel. kom.: +48 665 747 363