Kurs Walki w Mieście 2013 – szkolenie poligonowe (zapowiedź)

24 lipca 2013 Kordek

kwm13-zap.jpgW dniach 15 – 16 czerwca 2013 r. odbędzie się szkolenie poligonowe KWM 2013. Uwaga: wszyscy uczestnicy seminarium teoretycznego mają możliwość udziału w zajęciach, należy obowiązkowo przesłać odrębne zgłoszenie na szkolenie poligonowe. W zajęciach poligonowych mogą uczestniczyć absolwenci poprzednich edycji KWM (grupa zaawansowana limit zgłoszeń: 20 osób, program szkolenia zaawansowanego obejmuje szkolenie taktyczne). Zgłoszenia na poligon należy wysyłać na adres mailowy: sztab@strzelec.net.pl do dnia 8 czerwca 2013 r.

Organizator:
Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl

Kierownik szkolenia:
mł. insp. ZS dr Paweł Makowiec
Z-ca kierownika
st.chor. ZS Marek Mroszczyk

Termin szkolenia:
15 czerwca, godz. 10.00. – 16 czerwca, godz. 12.00

Miejsce szkolenia: Giżyce k/ł Sochaczewa (kompleks poprzemysłowy)

Opłata: 50 zł

Wyżywienie: we własnym zakresie.

Organizatorzy zabezpieczają:
a) środki dydaktyczne i pozoracji pola walki,
b) ubezpieczenie szkolenia,
c) kadrę szkoleniową.

UWAGA:

1. Na okres szkolenia należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie od następstw NW. Należy je okazać przed rozpoczęciem szkolenia.

2. Osoby niepełnoletnie mają przywieźć oświadczenie o zezwoleniu rodziców na szkolenie, potwierdzone przed d-ce Jednostki Strzeleckiej (pieczęć i podpis).

Sprzęt obowiązkowy:

Śpiwór / karimata.
Żywność na 2 dni.
Kamizelka taktyczna.
Hełm
Łopatka piechoty
Ochrona stawów (minimum nakolanniki)
Okulary ochronne
Ochronniki słuchu (np. zatyczki taktyczne)
Atrapa broni długiej i krótkiej.
Mundur wz. 93.
Środki łączności (jeśli posiada).
Zeszyt i przybory do pisania.

Jeśli JS posiada zestawy do pokonywania zapór/drzwi należy je zabrać.

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

Przemieszczanie się żołnierzy na polu walki (teren zurbanizowany).
Wejścia do budynków.
Fortyfikacja budynków.
Walka w pomieszczeniach (program podstawowy).

Planowanie działań w mieście (rozkaz bojowy).
Natarcie w terenie zabudowanym (ćwiczenie taktyczne).

Pozostałe informacje www.strzelec.net.pl