Działalność ObronaNarodowa.pl w roku 2013 – podsumowanie

8 stycznia 2014 Kordek

Miniony rok dla Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl był czasem intensywnym, pełnym wyzwań i ważnych przedsięwzięć. Prócz szkoleń, w których udział wzięło łącznie ponad ośmiuset uczestników, ON.pl prowadziło działalność publicystyczną, ekspercką, wychowawczą oraz promocyjną w obszarze obrony terytorialnej.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą działalność ObronaNarodowa.pl w roku 2014 dostępną TUTAJ

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl rozwiniętych w minionym roku jest projekt „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej”. Celem LPOT jest integracja nieformalnych grup proobronnych poprzez jednolity system szkolenia. Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju. Dowódcą LPOT został w marcu 2013 Wiceprezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Stanisław Drosio.

Jednocześnie ON.pl rozwija działalność publicystyczną. Na naszych łamach opublikowane zostały m.in. takie materiały, jak Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku. Wnioski dla Polski w XXI wieku autorstwa J. Marczaka, R. Jakubczaka, A. Skrabacz, K. Gąsiorka i K. Przeworskiego czy też Potęga obronna Polski – fundamentem bezpieczeństwa narodowego Polski i Europy w XXI w. autorstwa prof. AON płk. J. Marczaka a także teksty innych autorów.

Ponadto angażujemy się w działalność wydawniczą. W roku 2013 byliśmy partnerem wydania książki instruktorów ObronaNarodowa.pl dr. Pawła Makowca i Marka Mroszczyka Działania patrolowe lekkiej piechoty, w której omówiono podstawowe, niezbędne elementy szkolenia taktycznego pododdziału oraz wykonywania zadań patrolowych.

Dokładamy także starań w promowaniu idei obrony terytorialnej. O naszych koncepcjach przebudowy Narodowych Sił Rezerwy w kierunku formacji obrony terytorialnej pisał m.in. kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz „Wojskowy Przegląd Zagraniczny”, oficjalny periodyk Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Nasi eksperci spotykali się z przedstawicielami władzy ustawodawczej w Polsce a także uczestniczyli w Strategicznym Forum Bezpieczeństwa – konsultacjach społecznych organizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Członkowie ON.pl biorą także aktywny udział w uroczystościach patriotycznych, takich jak te z okazji Święta Niepodległości czy rocznicy Powstania Warszawskiego. Nie zapominamy również o kultywowaniu tradycji oręża polskiego, zwłaszcza Armii Krajowej, do której nie tylko chętnie się odwołujemy, ale także propagujemy jej doświadczenia organizacyjne i bojowe, w trakcie takich wydarzeń jak Ursynowski Dzień Cichociemnych czy też uroczystości upamiętniających obronę Pałacyku Michla w czasie Powstania Warszawskiego.

Wszystkim członkom i sympatykom ON.pl dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie a także zachęcamy do równie intensywnej i owocnej pracy w roku 2014.