Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego 2014 – zapowiedź

4 lutego 2014 Kordek

W dniach 8-9 marca 2014 roku odbędzie się Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego. Szkolenie organizowane jest przez stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz ObronaNarodowa.pl. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim w ramach realizacji zadania publicznego „Wiosenne Manewry Strzeleckie KOBO 2014”.

Termin: 8 – 9.03.2014 r.
Rozpoczęcie: godz. 9.00 – 8 marca 2014 (po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem istnieje możliwość przyjazdu 7 marca w godzinach wieczornych).
Zakończenie: godz. 13.00 – 9 marca 2014 r.

Miejsce: Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, Ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski.

Kierownik ćwiczenia: Grzegorz Matyasik, e-mail: g.matyasik@obronanarodowa.pl tel. 600 43 80 20

Organizator: Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich we współpracy z ObronaNarodowa.pl oraz Urzędem Miasta Wodzisław Śląski.

Ilość miejsc: 50

Koszt: 20 zł (do uiszczenia na miejscu).

Organizator zapewnia:
– bazę noclegową wraz z salą do przeprowadzenia wykładów teoretycznych i prezentacji (obiekt szkolny z węzłem sanitarnym),
– środki pozoracji pola walki,
– zabezpieczenie medyczne (ratownik medyczny),
– przygotowanie materiałów dydaktycznych (płyta CD/lub materiały na pendrive) dla każdej jednostki po zakończeniu kursu,
– ubezpieczenie NW na czas trwania kursu.

Cel: Przeszkolenie kursantów w podstawowych zasadach prowadzenia działań rozpoznawczych. Szkolenie obejmuje działania taktyczne oraz wiedzę teoretyczną do poziomu plutonu lekkiej piechoty.

Kurs dedykowany jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę po odbytym Kursie Piechoty oraz dla zwartych pododdziałów/grup rozpoznawczych chcących sprawdzić swoje umiejętności w praktyce.

Warunkiem pozytywnego zakwalifikowania do Kursu jest ukończony Kurs Piechoty.

Zgłoszenia do dnia 28.02.2014 r. przyjmuje organizator na adres: s.drosio@obronanarodowa.pl tel. 665 747 363

W zgłoszeniu proszę podać kolejności:
1. imię nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. organizację/nazwę grupy/oddziału/ Jednostki,
4. datę i miejsce ukończenia Kursu Piechoty.

Ćwiczenie będzie trwało 2 dni. Dzień pierwszy – cześć teoretyczna i szkoleniowa. Dzień drugi – cześć praktyczna.

Pododdziały zwarte, które mają już za sobą to szkolenie mogą wykorzystać cały weekend do weryfikacji swoich umiejętności w działaniach rozpoznawczych w zetknięciu w realnym przeciwnikiem.

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA
Na czas Ćwiczenia uczestnicy powinni mieć ze sobą:
– ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu leśnym) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę,
– hełm, kamizelkę oporządzeniową i atrapę broni długiej,
– zasobnik (plecak zielony, lub w kamuflażu),
– śpiwór i karimatę,
– menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik,
– przybory toaletowe, przybory do czyszczenia obuwia, igłę i nici,
– prowiant suchy według osobistych potrzeb na 2 dni,
– przybory do pisania i rysowania,
– dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania (szczególnie ważne w trakcie prowadzenia działań rozpoznawczych),
– okulary ochronne/gogle – obowiązkowo,
– ochronniki słuchu.