„KARBALA – 10 lat później” – relacja z uroczystości

5 maja 2014 Kordek

Zapraszamy do zapoznania się z relacją dowódcy 1LPOT Jacka Klimanka z uroczystości „KARBALA – 10 lat później” zorganizowanej przez 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną oraz władze gminy Międzyrzecz.

Uroczystość miała charakter symboliczny i w założeniu była uhonorowaniem żołnierzy 2 Batalionowej Grupy Bojowej którzy wzięli udział w walkach jakie miały miejsce w kwietniu 2004 roku, w irackim mieście Karbala, a których początkiem i bojowym sprawdzianem była obrona siedziby władz miejskich czyli tzw. City Hall. Z drugiej strony uroczystość stała się okazją dla przeprowadzenia żywej lekcji historii najnowszej, której uczestnikami byli weterani walk oraz młodzież i mieszkańcy Międzyrzecza.
Pierwszą część wypełniła uroczysta zbiórka pododdziałów 17WBZ z asystą orkiestry i kompanii honorowej w trakcie której wspomniano waleczność oręża Polskiego zarówno w tych dokonaniach historycznych, jak też najnowszych. Następnie dowódca Brygady gen.bryg. Rajmund T. Andrzejczak wyróżnił żołnierzy Gwiazdami Iraku i Afganistanu nadanymi przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Po tej ceremonii odczytano apel poległych w trakcie którego wspomniano również żołnierzy międzyrzeckiej Brygady poległych na misjach w Iraku i Afganistanie. Dowódcą uroczystości był ppłk Grzegorz Kaliciak obecnie dowodzący batalionem dowodzenia, a w roku 2004 kompanią rozpoznawczą 2BG (Battle Group).

Po zakończeniu części oficjalnej przebiegającej w myśl Ceremoniału Wojskowego wszyscy goście zaproszeni zostali do sali kinowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury w której odbyło się spotkanie z weteranami poszerzone o informacje dotyczące przebiegu polskiego zaangażowania w Iraku. W takcie spotkania obecny był również reżyser filmu fabularnego pod roboczym tytułem Karbala z którego rąk dowódca Brygady otrzymał pamiątkową szablę na cześć wszystkich żołnierzy tworzących wówczas 2 Batalionową Grupę Bojową. Obejrzeliśmy również kilkuminutowy materiał filmowy z tworzonej produkcji. Ciekawym elementem spotkania była możliwość obejrzenia na dużym ekranie symulacji taktycznej całkowicie wspomaganej komputerowo, a zarządzanej przez czterech uczniów jednej z międzyrzeckich szkół.

Osobiście jako uczestnikowi wydarzeń sprzed dziesięciu lat było mi bardzo miło wziąć udział w tej uroczystości, co prawda o kilka lat spóźnionej, jednak oddającej właściwą cześć jej uczestnikom. Dane mi też było spotkać osoby z którymi dzieliło się wtedy troski i radości. Satysfakcja była podwójna bowiem jako dowódca 1 Lubuskiego Plutonu Obrony Terytorialnej mogłem reprezentować stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl i przedstawić jego cele i idee szerszemu gronu osób zainteresowanych. 1LPOT wykonał również stylizację punktu kontrolnego (checkpoint), a jego członkowie na kilka godzin wcielili się w żołnierzy 2 zmiany PKW Irak. Posiadane i udostępnione rekwizyty pozwoliły w znacznym stopniu wykonać zadanie, a w ocenie weteranów i dowódcy uroczystości wykonać je bardzo dobrze, za co otrzymaliśmy podziękowania. Miłym akcentem była również obecność naszych przyjaciół z JS 4046 ZS Strzelec OSW zaproszonych na uroczystość, współpraca pomiędzy nami od dłuższego układa się niemal wzorcowo, a doświadczenie członków JS jest nie do przecenienia.

Uroczystość dowiodła, że kontakt wojska ze społeczeństwem winien odbywać się nie tylko na płaszczyźnie świąt państwowych czy wyższych konieczności kryzysowych. Pokazała, że wojsko i miejscowości w której stacjonują jednostki powinny żyć w jak największej symbiozie i wypracowywać wzorce z korzyścią dla całej społeczności.

Jacek „Recon” Klimanek
Dowódca 1LPOT

Materiał multimedialny:
archiwum własne 1LPOT
archiwum JS 4046
red. Dariusz Brożek (Gazeta Lubuska)

Materiał filmowy z uroczystości.