„Obrońca 2014” – relacja organizatora

4 czerwca 2014 Kordek

W dn. 31.05-01.06 w Międzyrzeczu odbyło się ćwiczenie grup proobronnych i paramilitarnych „Obrońca 2014”. Jego celem było przetrenowanie działań, z którymi żołnierz Armii Krajowej (Obrony Terytorialnej) może się zetknąć w trakcie realizacji zadań. Zapraszamy do zapoznania się z relacją, której autorem jest organizator ćwiczenia Jacek „Recon” Klimanek.

„Zakończyliśmy ćwiczenie Obrońca 2014 czas na małą relację okiem organizatora. Tegoroczne ogólnopolskie ćwiczenie w ramach projektu Lekka Piechota Obrony Terytorialnej przeprowadziliśmy w warunkach miejskich Międzyrzecza, a zabezpieczył je Lubuski Pluton OT.

Założeniem ćwiczenia było funkcjonowanie pododdziału OT w sile wzmocnionej kompanii w działaniach zabezpieczających miejscowość. Do zadań należało:

• Prowadzenie służby patrolowej jako wsparcia dla sił porządkowych.
• Zabezpieczenie obiektów oraz infrastruktury ważnej dla funkcjonowania miasta.
• Prowadzenie monitoringu tranzytu pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi.
• Prowadzenie działań rozpoznawczych w pobliżu obiektów infrastruktury krytycznej.
• Prowadzenie działań specjalnych o ograniczonym zasięgu.
• Reagowanie na sytuacje kryzysowe.

Na jego czas powołano wzmocniona kompanię OT o niestandardowym etacie w sile 140 żołnierzy podzieloną w sposób następujący:
• Stanowisko dowodzenia.
• Zespół ochrony i zabezpieczenia.
• Kompanijny zespół QRF.
• Pluton patrolowy.
• Pluton ochrony infrastruktury.
• Zespół rozpoznawczy.
• Zespół sił specjalnych.
• Zespół monitoringu tranzytu.

Wykorzystano w działaniu praktycznie wszystkie pododdziały, co pozwoliło na zrealizowanie całości scenariusza w takim stopniu w jakim zaplanował organizator pozostawiając jednak w niedosycie uczestników. Jednym z celów ćwiczenia choć nie bezpośrednio związanym z tematyką była próba wskazania uczestnikom, na wieloznaczność działań sił OT na własnym terenie. Konieczność reagowania na tok życia miasta wiąże się nie ze stricte militarnymi zadaniami, ale umieszcza je w strefie działań połączonych w których obok wojska udział biorą wszystkie służby porządkowe i ratownicze wpięte w system reagowania kryzysowego. W ćwiczeniu udział wzięli przedstawiciele Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, Rejonowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, Policji, gminnych i powiatowych komórek zarządzania kryzysowego oraz Wojewódzkiego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego. Ćwiczenie było obserwowane przez gości specjalnych – Wykładowców Instytutu Dowodzenia z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki – Panów ppłk Czesława Dąbrowskiego i mjr Marcina Bielewicza.

Niedosyt uczestników i element pewnego znudzenia monotonią działań, to zdecydowanie zamysł organizatora. Należy bowiem zaznaczyć, że wojska OT w działaniach bojowych w dużym stopniu właśnie tak będą funkcjonować. Zadania związane z obroną, natarciem czy rozpoznaniem realizowane są przez te siły w stopniu ograniczonym lub też prowadzone są przy wsparciu wojsk operacyjnych. Mam nadzieję, że uczestnicy nie wezmą mi tego za złe, a elementy które realizowali wplotą w tok własnych szkoleń.
Wprawdzie nieco przypadkiem, ale w trakcie działań ujawnił się jeszcze jeden element, który należy mieć na względzie planując zarówno szkolenia jak i operacje bojowe – tzw. działania psychologiczne, nieświadomie bądź świadomie prowadzone przez uczestników.

Obserwując fotografie z „Obrońcy 2014” można zauważyć, jak żołnierze funkcjonują w społeczeństwie, rozmawiają z mieszkańcami. Tak właśnie realizuje się elementy rozpoznawcze we własnym środowisku. Niejako samoistnie realizowany był program informacyjny dla mieszkańców, którzy z pierwszej ręki dowiadywali się, kto i po co organizuje takie ćwiczenia. Sygnały jakie docierają do mnie pozwalają twierdzić, że zostaliśmy odebrani pozytywnie.

Największym jednak osiągnięciem, jak zresztą każdego podobnego ćwiczenia, jest udział w nim dużego przekroju uczestników reprezentujących grupy i organizacje proobronne. W „Obrońcy 2014” udział wzięły:
• Legia Akademicka KUL
• Pododdziały projektu LPOT stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl
• Jednostki Strzeleckie organizacji i stowarzyszeń „Strzelec”
• Grupy paramilitarne i proobronne
• Grupy rekonstrukcyjne
• Osoby niezrzeszone

Aby nie urazić nikogo i nie narazić na pominięcie, celowo nie umieszczam nazw pododdziałów. Jednocześnie dziękuję za udział w ćwiczeniu wszystkim, którzy dołożyli do niego choć jedną, najmniejszą cegiełkę. Wierzę, że doświadczenia z wszystkich organizowanych przedsięwzięć przyniosą w przyszłości wymierne korzyści, zarówno w wyszkoleniu, jak i budowaniu struktur reaktywowanej Armii Krajowej (sił Obrony Terytorialnej).

Jacek Recon Klimanek
Dowódca Lubuskiego Plutonu OT

fot. Filip Klimaszewski