WERYFIKACJA GSR 25-27 LIPCA 2014 (ZMIANA DATY)

16 czerwca 2014 Kordek

W dniach 25-27 lipca 2014 r. (informacje szczegółowe po przesłaniu zgłoszenia) w bazie szkoleniowej (Ośrodek Szkolenia Rozpoznawczego) w m. Regiel Grupa Szybkiego Reagowania stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl organizuje egzamin weryfikacyjny na odznakę GSR. Szczegóły w rozszerzeniu.

Termin: 25-27 lipiec 2014
Miejsce szkolenia: Baza szkoleniowa (Ośrodek Szkolenia Rozpoznawczego GSR) w
m. Regiel 34U EE 94358 60193 – (5km od m. Ełk)

Limit miejsc: ograniczona liczba miejsc (decydują daty indywidualnych zgłoszeń) – stawiennictwo kandydatów do godz. 12.00 – 25.07.2014
Organizator: GSR ObronaNarodowa.pl Ruch na rzecz Obrony Terytorialnej /JS1007 EŁK
Kierownik weryfikacji: Paweł Supiński (GSR ON.pl)
Z-ca kierownika weryfikacji d\s ogniowych: Marek Mroszczyk (GSR ON.pl)
Z-ca kierownika weryfikacji d\s taktycznych: Paweł MAKOWIEC (GSR ON.PL)
Daniel KONARZEWSKI (GSR ON.pl)
Z-ca kierownika d\s logistycznych: mł. insp. ZS Cezary KASPRZAK (JS 1007 EŁK)

Organizatorzy zapewniają:
– Obiekt i kadrę instruktorską.
– Broń i amunicję.
– Środki pozoracji.

Zgłoszenia do 20 lipca 2014 r. należy przesyłać na adres: socom1979@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, stopień, jednostkę organizacyjną / stowarzyszenie, datę urodzenia.

Uwaga: Przesłanie zgłoszenia i nie przystąpienie do weryfikacji (brak stawiennictwa) eliminuje kandydata z możliwości uczestnictwa w następnych edycjach weryfikacji.

Warunki dodatkowe:
Uczestnicy posiadają wykupione ubezpieczenie NNW na okres weryfikacji.
Kandydat musi spełniać następujące kryteria:
• Ukończone 18 lat;
• Posiadać obywatelstwo polskie;
• Niekaralność oraz zdyscyplinowanie;
• Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
• Posiadać, co najmniej 2 letni staż w stowarzyszeniach pro obronnych.

Weryfikacja podzielona jest na następujące etapy:
I ETAP – test sprawności fizycznej,
II ETAP – pętla taktyczna (sprawdzenie wiedzy i umiejętności na punktach kontrolnych),
III ETAP – zadanie taktyczne,
IV ETAP – strzelanie z kbk AKMS.

Test sprawności fizycznej w edycji 2014 obejmuje: skłony tułowia, ugięcia ramion w podporze przodem, przysiady, podciąganie na drążku nachwytem, marszobieg na 8 km, pływanie, nurkowanie. Test wykonywany jest w mundurze i butach sportowych
Wyposażenie obowiązkowe:
– atrapa broni długiej;
– atrapa pistoletu + kabura;
– ochraniacze słuchu/wzroku;
– zegarek;
– umundurowanie polowe – 2 kpl;
– odzież przeciwdeszczowa (GORE -TEX / podobne);
– zasobnik (plecak) pojemność min. 50 litrów;
– CAMELBACK / manierka;
– kamizelka taktyczna / szelki na oporządzenie;
-światło chemiczne kolor zielony, żółty, czerwony;
– hełm kevlar;
– nakrycie głowy (w zależności od warunków atmosferycznych np. czapka patrolowa, kapelusz, czapka polar);
– łopatka piechoty;
– busola / kompas;
– nóż bojowy;
– śpiwór + karimata;
– poncho / pałatka;
– apteczka indywidualna;
– folia NRC;
– bielizna i środki do higieny osobistej;
– zasypka do stóp;
– latarka z czerwonym filtrem + baterie;
– obuwie sportowe do biegania;
– 5 worków foliowych o pojemności 30 litrów każdy;
– żywność na 72 h;
– woda minimum 4 l;
– sprzęt do bytowania w polu (wg decyzji kandydata);
– przybory do spożywania i przygotowania posiłków w polu;
– przybory piśmiennicze niezbędne do pracy na mapie;
– farby do maskowania;
– niezbędne środki do kamuflowania broni i sprzętu indywidualnego.

Wyposażenie niedozwolone:
– odbiorniki GPS;
– suplementy wspomagające wytrzymałość fizyczną;
– wyroby tytoniowe;
– alkohol i inne środki odurzające;
– procedury, schematy prowadzenia działań taktycznych lekkiej piechoty.

Zakres wiedzy merytorycznej obejmuje:
– taktykę indywidualną,
– nawigację i terenoznawstwo,
– taktykę drużyny piechoty w różnych środowiskach walki,
– podstawy łączności,
– pierwsza pomoc w czasie walki.

Wskazane zapoznanie się z zagadnieniami lub ukończenie kursów: KP, KR, KWM.