Podkarpacka ON: Szkolenie Podkarpackiego Plutonu OT

6 października 2014 Kordek

W ostatni weekend, tj. w dniach 4 – 5 października do Tarnobrzega przyjechali członkowie stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej z terenu Podkarpacia aby wspólnie uczestniczyć w zaplanowanym szkoleniu Podkarpackiego Plutonu Obrony Terytorialnej. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich drużyn wchodzących w skład plutonu, który powstał niespełna dwa miesiące temu i włączył się w program szkoleniowy Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej.

Samo szkolenie miało dwa podstawowe cele. Pierwszy to integracja członków plutonu, którzy w takiej ilości po raz pierwszy mieli możliwość poznania się i zaprezentowania swoich umiejętności nabytych w trakcie szkoleń w drużynach, które odbyły się we wrześniu tego roku. Drugi cel to wypracowanie jednolitych standardowych procedur operacyjnych na poziomie sekcji, które będą obowiązywały na szczeblu całego plutonu.

Pierwszy dzień szkolenia to pobranie sprzętu niezbędnego do ćwiczeń, krótki test z terenoznawstwa, marsz na azymut oraz ćwiczenia poszczególnych procedur operacyjnych w zespołach dwuosobowych i sekcjach czteroosobowych. Ponieważ większość procedur została już wcześniej przećwiczona w trakcie szkolenia drużyn skoncentrowano się głównie na wypracowaniu jednolitych standardów, omówieniu najczęściej popełnianych
błędów oraz ich korygowaniu. Bardzo ważnym elementem było również wypracowanie jednolitego systemu przekazywania sygnałów dowodzenia na poziomie podstawowym. Dzień zakończono marszem w warunkach ograniczonej widoczności do punktu gdzie zaplanowano nocleg.

Drugi dzień szkolenia w całości wypełniony był szkoleniem strzeleckim. Od samego rana na strzelnicy LOK w Tarnobrzegu poznawano zasady bezpieczeństwa w trakcie obchodzenia się z bronią, budowę i zasady działania karabinka AK-47 i pistoletu Glock, obsługę i konserwację broni, ładowanie magazynka na czas, a także postępowanie w przypadkach zacięć i awarii broni. Przeprowadzono również strzelania przewidywane programem szkolenia PPOT oraz jako uzupełnienie szkolenia podstawowego wykonano strzelanie certyfikujące na normę LPOT. Dzień zakończono w godzinach popołudniowych krótkim omówieniem całości szkolenia i zaplanowaniem następnych działań plutonu.

Dowództwo Podkarpackiego Plutonu OT pragnie również podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego szkolenia, użyczyli nam sprzętu jak i bazy do działań.

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Podkarpackiego Plutonu OT prosimy o kontakt: podkarpacka@obronanarodowa.pl