Lubuska ON: Lubuska OT: „Kadet w Budowlance”

21 października 2014 Kordek

W „Budowlance”, bo tak popularnie mówi się o Zespole Szkół Budowlanych i Technikum Budowlanym w Międzyrzeczu odbyła się 15-go października uroczystość ślubowania pierwszoklasistów z klasy logistycznej o specjalizacji wojskowej. Uroczystość bardzo ważna dla młodych ludzi, z których być może za cztery lata pewna liczba zdecyduje się podjąć staranie o założenie munduru. Z drugiej strony uroczystość ważna była dla dyrekcji szkoły oraz stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl reprezentowanego przez dowódcę Lubuskiego Plutonu Obrony Terytorialnej mł. chor. rez. Jacka Klimanka, które to zdecydowały o podpisaniu porozumienia o współpracy.

Od tej chwili Lubuski Pluton OT stał się podmiotem wspomagającym uczniów klas mundurowych od samego początku ich drogi.

Zawarcie porozumienia przypieczętowało przede wszystkim możliwość wdrożenia projektu szkoleniowego „KADET”, z którego propozycją realizacji wyszło stowarzyszenie. Projekt prowadzony będzie jako spójny element szkolenia zapoznawczego i przygotowawczego, jego celem jest takie ukierunkowanie uczestników (czyt. uczniów), aby po czterech latach nauki Ci z nich, którzy podejmą decyzję o wstąpieniu w szeregi wojska mieli pewną pozycję startową, aby nie obawiając się niczego podeszli do wszystkich etapów weryfikacji, zaliczyli je i zostali wcieleni. Uczniowie w tym czasie zapoznawać się będą z zasadami funkcjonowania wojska, poznają podstawy musztry, regulaminów i zasad zachowania się, popracują nad rozwojem kondycji fizycznej oraz poznaniem podstaw działania żołnierza. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o obowiązujący program jednostki edukacyjnej, w którym zaplanowano tygodniowo dwie godziny na szkolenie tego typu.

Wspomnieć należy, że szkoła podobne porozumienie w roku ubiegłym podpisała z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną, a jej uczniowie gościli zarówno w murach jednostki jak też na poligonie. Mamy nadzieję, że połączenie sił może przynieść jedynie korzyść dla uczniów. Przed nami tzw. Rok Zerowy, a więc okres w trakcie którego uczniowie będą obserwowani i oceniani, aby pod jego koniec, po odbytym kilkudniowym ćwiczeniu praktycznym sami potrafili sobie odpowiedzieć na pytanie o własną przyszłość.

Dowódca Lubuskiego Plutonu OT
Jacek „Recon” Klimanek