Podkarpacka ON: Podsumowanie roku 2014 w Podkarpackiej Obronie Terytorialnej

11 stycznia 2015 Kordek

Na obszarze województwa podkarpackiego struktury Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej powstały w drugiej połowie lipca 2014 roku, początkowo w trzech miastach – Rzeszowie, Lubaczowie i Tarnobrzegu. Pierwsze miesiące działalności to okres rekrutacji osób chętnych do udziału w projekcie oraz promocji nowopowstałej inicjatywy w regionie.

We wrześniu obrona terytorialna na Podkarpaciu osiągnęła strukturę plutonu, co umożliwiło rozpoczęcie szkolenia unitarnego w poszczególnych drużynach.

Październik rozpoczął się w Tarnobrzegu od dwudniowych warsztatów szkoleniowych zgrywających Podkarpacki Pluton Obrony Terytorialnej. Poza doskonaleniem procedur z zakresu taktyki działania drużyny, marszu na orientację według podanych azymutów i sprawdzianu wiedzy z topografii członkowie plutonu wykonywali ćwiczenia i strzelania z kbk ak 7.62 oraz PW Glock 17.

W listopadzie struktury Podkarpackiej Obrony Terytorialnej powiększyły się o nowopowstałą drużynę w Stalowej Woli. W pozostałych pododdziałach trwały szkolenia unitarne i warsztaty strzeleckie.

Kadra plutonu wraz z osobami funkcyjnymi miesiąc grudzień rozpoczęła od odprawy organizacyjnej w Rzeszowie, podczas której podsumowano początkowy okres działalności oraz omówiono plany rozwoju PPOT na najbliższe miesiące.

Poza zajęciami szkoleniowymi członkowie Podkarpackiej Obrony Terytorialnej wzięli udział w świątecznej zbiórce żywności dla kombatantów na kresach wschodnich. Jeszcze w 2014 roku obrona terytorialna na Podkarpaciu posiadła swoich reprezentantów w powiatach – rzeszowskim, lubaczowskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, kolbuszowskim, strzyżowskim, jasielskim, jarosławskim i leskim.