Podkarpacka ON: Spotkanie w tarnobrzeskiej PWSZ

12 kwietnia 2015 Kordek

W dniu 10 kwietnia grupa instruktorów Podkarpackiego Plutonu Obrony Terytorialnej gościła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Zaproszenie na spotkanie wydelegowało Koło Naukowe działające przy Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego w/w uczelni.

W trakcie spotkania zapoznano studentów z działalnością Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, omówiono koncepcję powołania Obrony Terytorialnej jako Obywatelskiego Komponentu Sił Zbrojnych, zapoznano z systemem szkoleń organizowanych przez stowarzyszenie.

Oprócz wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, nie zabrakło również praktycznego szkolenia. W trakcie drugiej części spotkania zaprezentowano i omówiono podstawy udzielania pierwszej pomocy zarówno w ujęciu cywilnym jak i wojskowym. Możliwe było to dzięki kwalifikowanym instruktorom pierwszej pomocy jak również absolwentom kursu CLS, organizowanego przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Kolejne tematy szkoleniowe jakie poruszono to: rola i zadania Lekkiej Piechoty na współczesnym polu walki, organizacja pododdziałów i podstawowe wyposażenie żołnierza OT.

Trzeba podkreślić, że było to już drugie spotkanie członków PPOT ze studentami PWSZ. W trakcie pierwszego, które odbyło się kilka tygodni temu, zapoznano studentów z praktycznymi aspektami terenoznawstwa. Następne spotkanie z Kołem Naukowym planowane jest za dwa tygodnie, a tematem przewodnim spotkania będą zagadnienia dotyczące łączności na polu walki.

Na zakończenie spotkania dowódca PPOT zaprosił studentów na szkolenie w ramach weekendowego Kursu Unitarnego organizowane przez PPOT, które rozpoczyna się w maju w Tarnobrzegu. Część studentów wraziła swoje
zadowolenie z tego faktu i zapowiedziała swój udział. Czas pokaże czy podejmą wyzwanie i udział w projekcie szkoleniowym LPOT.