III kurs Szkoły Niższych Dowódców „SONDA” – Kraków 2015

27 kwietnia 2015 Kordek

W miniony weekend, czyli 25 i 26 kwietnia 2015 r. w oparciu o Małopolski Pluton Obrony Terytorialnej została zrealizowana kolejna edycja (trzecia) kursu Szkoły Niższych Dowódców „SONDA” organizowanego w całości przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl przy wsparciu ze strony Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Do kursu według założeń systemu szkolenia ON.PL zakwalifikowało się 22 kursantów głównie z LPOT ObronaNarodowa.pl, choć znaleźli się też pojedynczy przedstawiciele organizacji strzeleckich. Tematyka zajęć SND obejmowała dwa główne bloki tematyczne: metodyka prowadzenia zajęć oraz dowodzenie pododdziałem na polu walki (szczebel drużyny lekkiej piechoty).

Pierwszy dzień kursu rozpoczął się apelem w miejscu szczególnym – Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – w którego sali konferencyjnej odbyły się zajęcia teoretyczne min.: wykład z zasad dowodzenia – zawierający podstawy procesu dowodzenia, zasad sporządzania dokumentacji bojowej i zasad sporządzania szkiców, uczestnicy także zapoznali się ze znakami taktycznymi. Następnie zrealizowano wykłady dt. zasad przygotowania standardowych procedur operacyjnych w dowodzeniu pododdziałem, dowodzeniem pododdziałem w walce oraz zasad orientowania topograficznego podczas dowodzenia.
W ramach kolejnego bloku szkoleniowego kursanci zapoznali się z wykładem dt. metodyki prowadzenia zajęć taktycznych po którym poprowadzili praktyczne zajęcia na podpunktach nauczania wg. planów pracy powstałych w wyniku części e-learningowej kursu.

Wieczorem szkoleni zapoznali się z procedurami wsparcia artyleryjskiego Call For Fire, oraz poznali podstawy zabezpieczenia bojowego. Następnie kursanci uczyli się stawiać zadania poprzez wydanie zarządzenia przygotowawczego, rozkazu bojowego i zarządzenia bojowego oraz tworzyli szkice działania.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od wykładu zasad organizacji i prowadzenie szkolenia ogniowego przedstawiony przez Dowódcę LPOT-u Wiktora Powiłajtisa. Po śniadaniu kursanci przemieścili się na teren poligonu Pasternik , gdzie po instruktarzu realizowali zadanie aplikacyjne związane z dowodzeniem pododdziałem w walce występując w roli dowódców plutonu i dowódców drużyn. Na koniec Kierownik Kursu podziękował kursantom za zaangażowanie i przygotowanie się do zajęć oraz podziękował całej kadrze kursu , którą stanowili: Dowódca LPOT Wiktor Powiłajtis oraz Marcin Banera z Małopolskiego Plutonu OT. Kierownik SONDA specjalne podziękowania kieruje na ręce Dyrektora Muzeum Armii Krajowej jak i Małopolskiej OT za organizacje i pomoc w zabezpieczeniu logistycznym kursu.