Łodź 2015: Kurs Walki w Mieście – część seminaryjna

4 maja 2015 Kordek

Zdaniem ekspertów, większość przyszłych konfliktów zbrojnych w XXI wieku będzie obejmować walki w terenie zurbanizowanym. Dlatego organizacja Kursów Walki w Mieście to ważny element systemu szkoleń ON.pl. Część seminaryjna tego kursu odbyła się w ostatni weekend kwietnia (25-26.04) w Łodzi.

Seminarium KWM zorganizowano po rocznej przerwie. Wynikła ona z ukazania się podręcznika Kursu Walki w Mieście, czyli „Taktyki walki w terenie zurbanizowanym”. W założeniu miał on umożliwić kursantom KWM przygotowanie teoretyczne. W praktyce okazało się, że rzeczywiste zajęcia w postaci wykładów oraz przede wszystkim przeprowadzenie ćwiczenia aplikacyjnego, jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia części poligonowej.

Zajęcia seminarium rozpoczęły się zbiórką organizacyjną, po której przystąpiono do realizacji wykładów podzielonych na dwa bloki. Omawiano w nich kolejne aspekty walki w terenie zurbanizowanym. Wieczorem rozpoczęto realizację zadania aplikacyjnego, które polegało na realizacji natarcia plutonu w mieście. Omawianie poszczególnych etapów działania i ich wariantów zakończyło się w nocy, około godz. 2.00.

W niedzielę o godzinie 7.30 kursanci poddani zostali testowi sprawdzającemu, po którym przystąpiono do realizacji zadania aplikacyjnego. Poprowadził je dr Paweł Makowiec, jeden z autorów podręcznika „Taktyka walki w terenie zurbanizowanym”. Zajęcia zakończyły się około 10.00.

W kursie uczestniczyło 27 osób z różnych organizacji proobronnych, tj. ze ZS „Strzelec” OSW, Związku Strzeleckiego, ON.pl oraz osoby niezrzeszone. Niezależnie od wyniku testu, wszyscy kursanci będą mieli możliwość uczestniczenia w poligonie KWM, który odbędzie się w Piekarach 13 – 14 czerwca 2015 r.

Organizatorem Kursu Walki w Mieście, obok Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl była Samodzielna Jednostka Strzelecka JS 4008 Łódź. Kierownikiem organizacyjnym przedsięwzięcia był mł. chor. ZS Adam Jarosławski (JS 4008), kierownikiem merytorycznym dr Paweł Makowiec (ON.pl). Kadrę instruktorską stanowili członkowie JS 4008 oraz ON.pl.