Raport Instytutu Sobieskiego o organizacjach proobronnych

1 czerwca 2015 Kordek

Polecamy świetny raport o organizacjach proobronnych, który diagnozuje stan w jakim się znajdują: „Poza systemem bezpieczeństwa znajdują się organizacje paramilitarne. Ich powstanie jest efektem oddolnych inicjatyw obywatelskich, w większości wynikających z głębokich pobudek ideowych, często wprost nawiązujących do wielkich tradycji patriotycznych, tak jak w wypadku odbudowy drużyn strzeleckich” […]

Najważniejszym problemem jest powiązanie organizacji paramilitarnych z systemem mobilizacyjnym wojska i obrony terytorialnej. Nie uda się tego dokonać bez zbudowania systemu szkolenia rezerw mobilizacyjnych na masową skalę, do czego obecne struktury państwa nie są przygotowane. […]

W raporcie jest też wniosek eksperta, który poniekąd pokrywa się z naszymi poglądami na temat Federacji Organizacji Proobronnych:

„Utworzono Federację Organizacji Proobronnych, lecz jej funkcjonowanie nie zostało określone żadnym osobnym aktem prawnym, nadającym jej członkom specjalne uprawnienia, strukturę, pozycję w systemie bezpieczeństwa, oddzielne finansowanie, definiującym obszary działania, obowiązujące ich członków normy oraz obowiązki. […] poza utworzeniem FOP oraz dopuszczeniem możliwości wejścia do systemu szkolenia przygotowującego do służby wojskowej (przy czym trudno ocenić praktyczne możliwości zrealizowania takiego zamysłu) MON nie podjął żadnych poważniejszych decyzji w sprawie organizacji paramilitarnych. Dużo wskazuje, że zainteresowanie MON tymi organizacjami związane jest głównie ze złym stanem polskich rezerw mobilizacyjnych.”

Całość raportu: http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/Soloch-Dryblak-%C5%BBurawski-Organizacje-proobronne-PDF.pdf