ON.pl w Sejmie o budowie Krajowego Systemu Obrony Narodowej

15 czerwca 2015 Kordek

Obrona Terytorialna motywem przewodnim posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Wojska Polskiego. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Anna Maria Siarkowska i Grzegorz Matyasik – w dn. 10 czerwca 2015 r. w Sejmie mówili o Krajowym Systemie Obrony Narodowej – koncepcji ON.pl dot. odbudowy OT w Polsce.

W spotkaniu oprócz parlamentarzystów wzięli udział: Pełnomocnik Ministra ON ds. Inicjatyw Proobronnych gen.rez. Bogusław Pacek, Szef Biura Inicjatyw Obronnych AON – honorowy członek stowarzyszenia Obronanarodowa.pl prof. Romuald Szeremietiew oraz ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych ppłk rez. Krzysztof Gaj.

Gen. Bogusław Pacek przedstawił koncepcję Sztabu Generalnego w zakresie wydzielenia 2,5 tys. etatów komponentu terytorialnego NSR. Z kolei Prof. R. Szeremietiew ocenił stan Sił Zbrojnych oraz zagrożenia i wynikły z tego imperatyw powołania Obrony Terytorialnej jako osobnego rodzaju Sił Zbrojnych. Ppłk Gaj przytoczył zestawienia liczbowe dt. funkcjonowania komponentów terytorialnych w państwach NATO oraz propozycję struktur batalionów OT.

Przedstawiciele ObronaNarodowa.pl zaprezentowali zaś koncepcję powołania Krajowego Systemu Obrony Narodowej działającego na wzór Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. KSON opierałby się z jednej strony na komponencie terytorialnym Sił Zbrojnych RP z drugiej strony na organizacjach proobronnych a jednocześnie być spoiwem elementów Sił Zbrojnych, Zarządzania Kryzysowego administracji rządowej i samorządowej oraz innych służb – policji, straży pożarnej czy służby więziennej. Cała koncepcja niebawem ukaże się na portalu Obronanarodowa.pl a na razie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dt. koncepcji oraz z zapisem spotkania w parlamencie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#739364C8A2D4A8EDC1257E5200529517