„Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym” – zapowiedź konferencji

2 lipca 2015 Kordek

Już 24 września 2015 roku we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja konferencji „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym” poruszająca zagadnienia reagowania i osiągania gotowości w sytuacji kryzysowej oraz sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Patronat mediany nad konferencją objął portal ObronaNarodowa.pl. Szczegóły w rozszerzeniu.

Organizatorzy do bezpłatnego udziału zapraszają funkcjonariuszy służb mundurowych, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli specjalistów do zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi :
– Systemy łączności
– TETRA
– Systemy ostrzegania o zagrożeniu
– Monitoring zagrożeń
– Bezpieczeństwo – publiczne, transportu, obiektów, danych
– GIS, technologie satelitarne, aplikacje mobilne w zarządzaniu kryzysowym
– Systemy i procedury w organizacji akcji ratunkowych
– Zarządzanie ciągłością działania w administracji publicznej
– Gromadzenie informacji, przetwarzanie, składowanie, archiwizacja
– Portal zarządzania kryzysowego
– Bezpieczeństwo obiektów, osób, mienia
– Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
– Bezpieczeństwo narodowe

Organizatorem wydarzenia jest firma MultiExpo.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://multiexpo.pl/zarzadzanie-kryzysowe-1

Rejestracja na stronie: http://multiexpo.pl/zarzadzanie-kryzysowe-1/rejestracja

Kontakt
Kamila Pochodaj
Specjalista ds. promocji konferencji
tel: +48/530 757 506
fax: 22/ 203 51 41
e-mail: kamila.pochodaj@pirbinstytut.pl