BOTwDP 2015: Batalion OT w Działaniach Przeciwdywersyjnych – zapowiedź!

7 lipca 2015 Kordek

Zapraszamy na ogólnopolskie ćwiczenie organizacji proobronnych „Batalion Obrony Terytorialnej w Działaniach Przeciwdywersyjnych – Siedlce 2015”. To już czwarte ćwiczenie zgrywające typu „walka w mieście”, które przewiduje prowadzenie działań taktycznych w realnym, zamieszkałym środowisku miejskim. Planowany termin: październik 2015.

Głównym celem ćwiczenia jest integracja działań władz terytorialnych i struktur zarządzania kryzysowego z potencjałem organizacji proobronnych oraz podmiotów gospodarczych i nowoczesnej technologii. Jednocześnie służy ono doskonaleniu współdziałania pomiędzy różnymi organizacjami proobronnymi, kształtowaniu postaw patriotycznych oraz promowaniu idei budowy komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych RP – Obrony Terytorialnej. W ten sposób od wielu lat ćwiczą formacje terytorialne państw zachodnich (zobacz więcej).

Ćwiczenie to także test działania dla wybranych założeń koncepcji Krajowego Systemu Obrony Narodowej, zaproponowanej przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl. Weryfikacja obejmie współdziałanie w jednym miejscu i czasie takich jednostek organizacyjnych, jak Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, pododdziały organizacji proobronnych pod kierownictwem sztabu, elementy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, przedsiębiorstwa zarządzające infrastruktura krytyczną, Policja, Służba Więzienna i pododdziały Wojska Polskiego. Organizatorami ćwiczenia są Urząd Miasta Siedlce, Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec”, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl oraz 1 Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej.

Planuje się udział w ćwiczeniu pododdziału złożonego z organizacji proobronnych w sile batalionu. Będzie on złożony z jednej kompanii wystawionej przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl, jednej kompanii Legii Akademickiej KUL oraz jednej kompanii organizacji strzeleckich. W roli przeciwnika (OPFOR) działać będą 2 plutony złożone z członków różnych organizacji proobronnych. W ćwiczeniu planowany jest w sumie udział około 400 członków różnych organizacji proobronnych

Nasze działania motywuje troska o bezpieczeństwo lokalnych społeczności, w tym naszych domów, rodzin i przyjaciół. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla uzyskania efektu synergii i maksymalnej efektywności, niezbędnym jest wykorzystanie w działaniach nowoczesnych technologii w zakresie sprzętu łączności i informatyki, uzbrojenia i ratownictwa. Wymagania takie stwarza współczesna przestrzeń walki o przewagę informacyjną w czasie pokoju i kryzysu w środowisku NCW (Network-Centric Warfare) / NNEC (NATO Network Enabled Capabilities).

„Batalion OT w Działaniach Przeciwdywersyjnych – Siedlce 2015” będzie kolejnym ćwiczeniem i swoistym eksperymentem, który realizowany jest w Polsce z powodzeniem od 2012 roku. Podobne ćwiczenie było już wcześniej realizowane w Wodzisławiu Śląskim (2012), w Świdniku (2013) oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim (2014).

Ćwiczenie planowane jest w dn. 17 – 18 października 2015 r., jednakże ze względu na możliwość ogłoszenia w tym terminie daty wyborów parlamentarnych, może ono ulec przesunięciu o dwa tygodnie.

Jednocześnie informujemy, że już ruszyła strona internetowa ćwiczenia „Batalion OT w Działaniach Przeciwdywersyjnych”, którą można znaleźć pod adresem www.cwiczeniesiedlce.obronanarodowa.pl