Stacjonarny Kurs Unitarny „Tarnobrzeg 2015” zakończony!

12 lipca 2015 Kordek

Terenoznawstwo, taktyka, szkolenie strzeleckie i szkolenie inżynieryjno – saperskie to zagadnienia jakie dominowały na tegorocznym Kursie Unitarnym realizowanym metodą stacjonarną w Tarnobrzegu w dniach 6 – 11 lipca 2015 r. Organizatorem kursu był Podkarpacki Pluton Obrony Terytorialnej korzystający ze wsparcia logistycznego i instruktorskiego zapewnionego przez Samodzielną Jednostkę Strzelecką 2002 Tarnobrzeg ZS „Strzelec” – OSW.

Należy podkreślić, że tegoroczna edycja kursu po raz pierwszy odbywała się na Podkarpaciu i było to wyzwanie zarówno dla instruktorów prowadzących kurs jak i dowództwa Podkarpackiego Plutonu, aby wszystkie sprawy dotyczące zarówno samego programu szkolenia jak i niemniej ważnej logistyki były na poziomie zapewniającym jak najbardziej efektywne wykorzystanie czasu szkoleniowego. Samo szkolenie w tegorocznej edycji po raz pierwszy było organizowane na podstawie programu szkoleniowego Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej zatwierdzonego przez dowódcę LPOT w roku ubiegłym. Dodatkowymi elementami wprowadzonymi przez organizatorów było szkolenie inżynieryjno – saperskie w zwiększonym wymiarze godzinowym oraz proste zadania taktyczne jakie na poziomie sekcji mogli wykonywać uczestnicy kursu.

Same zadania taktyczne ze względu na ograniczony zakres umiejętności kursantów w szkoleniu unitarnym ograniczone zostały do czynności alarmowych związanych z wyjściem w rejon koncentracji, prowadzenia nawigacji lądowej oraz zorganizowania systemu łączności na poziomie plutonu. Elementem zamykającym całość było odnalezienie w terenie obiektów o znaczeniu militarnym i sporządzenie prostego szkicu. Prawie dwa dni szkoleniowe zostały również poświęcone zagadnieniom dotyczącym obsługi broni, teorii strzelania oraz praktycznego treningu strzeleckiego, najpierw z broni sportowej, a następnie z karabinka AKM (model Works) i pistoletu GLOCK-17. Dzięki uprzejmości jednego z uczestników kursu, który miał własne jednostki broni była możliwość spróbowania swoich sił w strzelaniu z rewolweru jak i zastosowania w strzelaniu celownika kolimatorowego.

W sumie każdy z kursantów mógł oddać po około 100 strzałów , zarówno na samych treningach jak i na etapie zaliczenia kończącego kurs. Ponieważ kurs był organizowany na podstawie programu szkolenia LPOT to nie było innej alternatywy jak zorganizowanie egzaminów końcowych metodą zaliczenia weryfikacyjnego na podstawie zadań jakie będą obowiązywały na tegorocznej certyfikacji LPOT w miesiącu wrześniu. Większość uczestników poradziła sobie z szesnastoma zadaniami (jedno nie było oceniane) na poziomie 60% co stanowiło wymóg na zaliczenie szkolenia.

Warto zaznaczyć również, że średnia wieku uczestników szkolenia to 31 lat. Najmłodszy 20, najstarszy 46, czyli predysponowanych do działania w strukturach Powszechnej Obrony Terytorialnej. Ciekawe z perspektywy oceny szkolenia jest również to, że żaden z uczestników do tej pory nie uczestniczył w szkoleniu wojskowym, większość nie miała nigdy styczności z bronią jak i innymi zagadnieniami obejmującymi tematykę kursu.

Uczestnicy szkolenia byli reprezentantami różnych grup społecznych (strzelcy, studenci, przedsiębiorcy, nauczyciele i wykładowcy, robotnicy, a nawet ksiądz, który przeszedł na równi z innymi cały cykl szkolenia). Ach te nocne Polaków rozmowy, które uczestnicy kursu nazwali rekolekcjami, chyba na zawsze pozostaną w pamięci. Należy podkreślić bardzo wysokie morale i zaangażowanie samych uczestników kursu w wykonywanie nałożonych zadań, świadomą dyscyplinę, która stała na wysokim poziomie oraz warunki w jakich był organizowany kurs.

Warto nadmienić, że przez pierwsze trzy dni temperatura oscylowała w granicach 34 stopni w cieniu, co również wpływało w poważnym stopniu na wykonywanie planu szkolenia, który trzeba było na bieżąco modyfikować aby zapewnić bezpieczeństwo szkolonych. Drugi etap to odczuwalny dla kursantów szok termiczny – spadek temperatury do około 16 – 20 stopni oraz zagrożenie burzowe II stopnia. Były momenty gdy siła wiatru przekraczała 80 km/h co powodowało dodatkowe komplikacje szczególnie w momencie gdy szkolenie odbywało się w terenie leśnym.

kierownik kursu
d-ca PPOT
Tadeusz Mika