Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego”

29 listopada 2015 Kordek

W dniach 19 – 20 listopada 2015 r. w murach Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kryzys Ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, współorganizowana przez uczelnie i instytucje naukowe z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji.

Głównym organizatorem konferencji był Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Wśród partnerów konferencji znalazły się m.in. powiat ostrowiecki oraz przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego: MESKO S.A oraz DEZAMET S.A.

Konferencja zgromadziła grono uczestników z 7 krajów: Polski, Ukrainy, Rosji, Litwy, Rumunii, Gruzji oraz Węgier. Najliczniej reprezentowani byli Ukraińcy – Ostrowiec gościł przedstawicieli uniwersytetów z Kijowa, Czerniowiec, Ostroga, Łucka, Zaporoża. Z polskich uczelni reprezentowane były m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych czy Akademia Obrony Narodowej. Warto podkreślić, że konferencja zgromadziła prelegentów z różnych krajów, prezentujących zróżnicowane poglądy. Wśród panelistów znaleźli się m.in. były gruziński więzień polityczny, ekspert NATO dr Vakhtang Maisaia, płk dr Christian Barna reprezentujący rumuński Uniwersytet Wywiadu w Bukareszcie, dr Leonid Gusiev z moskiewskiego MGIMO czy też były rektor AON gen. broni dr Józef Flis. Natomiast wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele m. in. ABW, MON oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Łącznie podczas konferencji wygłoszono ponad 40 referatów.
Zgromadzenie tak dużej liczby uczestników – przekonuje dr Paweł Gotowiecki, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP oraz wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego – było dla organizatorów dużym wyzwaniem. Jestem jednak przekonany, że udział ekspertów, analityków i naukowców z kilku krajów, w tym, co szczególnie ważne, przedstawicieli dwóch stron konfliktu, czyli Ukrainy i Rosji, pozwoliło na głębszą refleksję i dyskusję nad różnorakimi aspektami wydarzeń na Ukrainie.

Konferencja, którą otworzył przewodniczący komitetu organizacyjnego gen. dyw. Andrzej Pietrzyk, rozpoczęła się uczczeniem minutą ciszy ofiar niedawnych zamachów terrorystycznych we Francji. Po uroczystej inauguracji, w pierwszym dniu konferencji odbyły się dwa równoległe panele polityczne. W panelu politycznym I poruszone zostały takie kwestie, jak: reakcje poszczególnych państw na kryzys ukraiński oraz wpływ wydarzeń na Ukrainie na sytuację polityczną w Polsce. Panel polityczny II był natomiast poświęcony problematyce rosyjskiego oraz ukraińskiego nacjonalizmu, a także reperkusjom wydarzeń z lat 2013 – 2015 na ukraińską politykę.

Drugiego dnia konferencji odbyły się równolegle panel militarny oraz panel ekonomiczny. W panelu militarnym prelegenci analizowali konflikt ukraiński jako wojnę hybrydową, wojnę informacyjną, omawiali także takie kwestie, jak: wpływ konfliktu ukraińskiego na bezpieczeństwo międzynarodowe. W panelu ekonomicznym uczestnicy referowali takie zagadnienia, jak: rosyjsko – ekonomiczna wojna ekonomiczna, wpływ kryzysu ukraińskiego na gospodarkę światową, czy ekonomiczne reperkusje kryzysu dla ukraińskiej gospodarki.
Materiały konferencyjne – zapewnia dr Jakub Żak z WSBiP, sekretarz komitetu organizacyjnego – zostaną wydane w półroczniku „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”, wydawanym przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP (www.anteportas.pl). Wybrane materiały zostaną ponadto udostępnione partnerom medialnym konferencji.

Sporz. J.Ż.