Małopolska ON: Listopad 2015 w Małopolskiej OT

1 grudnia 2015 Kordek

Najważniejszym wydarzeniem listopada w Małopolsce było rozpoczęcie trzeciego już kursu na poziomie drużyny oraz egzamin na odznakę LPOT. Poza nimi, miały miejsce także dwa zajęcia w drugim kursie unitarnym na Podhalu. Przedstawiciele MlpOT brali także udział w uroczystym w uroczystości wmurowania kamieni węgielnych w Morawicy.

W dniach 7-8.11.2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia trzeciego kursu wyszkolenia na poziomie drużyny systemu szkolenia LPOT. W sobotę rano nauczano szyków drużyny lekkiej piechoty, technik przemieszczania się patrolu, DLP w obronie oraz obronie improwizowanej, a z wyszkolenia ogniowego na sucho szybkiego składania się z kbk AKM na prawą i lewą stronę. Wieczorem „odstrzelono” zagadnienia z wyszkolenia ogniowego nauczane rano oraz nauczano SOPów: pokonywania linii horyzontu, zajęcia rejonu ześrodkowania, postoju ubezpieczonego/nasłuchu, pracy na punkcie kontaktowym oraz praca na PO. W niedzielę rano powtórzono zagadnienia z taktyki nauczane w dniu poprzednim oraz nauczano reakcji zespołowej na kontakt, SOPów pokonywania pt. obszarowej i linearnej.

W dniu 7.11.2015 r. przedstawiciele MlpOT wzięli udział w uroczystości wmurowania kamieni węgielnych pod pomnikiem Niezłomnym – Ojczyzna w Morawicy, na zaproszenie ks. Proboszcza Władysława Palmowskiego oraz Wójta Gminy Liszki Pana Pawła Misia. W ramach uroczystości wystawiliśmy wspólnie z żołnierzami z JW 1155 wystawiliśmy wartę honorową oraz złożyliśmy wieńce pod Pomnikiem. Wystawiliśmy także stoisko promujące naszą lokalną działalność oraz koncepcję Krajowego Systemu Obrony Terytorialnej.

W dniu 14.11.2015 w Czarnym Dunajcu odbyło się pierwsze szkolenie drugiego kursu unitarnego na Podhalu. Kursanci zapoznali się z podstawami musztry, zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią, budową i obsługą karabinka AKM, maskowaniem indywidualnym oraz sposobami poruszania się na polu walki.

W dniu 28.11.2015 w Czarnym Dunajcu odbyło się drugie szkolenie drugiego kursu unitarnego na Podhalu.

Ponadto 6 osób pozytywnie zaliczyło egzamin na odznakę LPOT – 3 na srebrną i 3 na brązową.