Wizyta Ministra Obrony Narodowej podczas szkolenia w ramach projektu LPOT

12 stycznia 2016 Kordek

W dniu 9 stycznia 2016 r. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wizytował podczas procesu szkoleniowego Mazowiecką Kompanię Obrony Terytorialnej. 90 osób działających w Stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl oraz w Stowarzyszeniu Jednostek Strzeleckich „Strzelec” i JS 2023 Wodzisław Śląski, a także JS 4018 Gdańsk ZS „Strzelec” OSW o godz. 8.30 przybyło na poligon „Gołoborze”, gdzie od godziny 09.00 realizowano zajęcia.

Zajęcia realizowane były na następujących podpunktach nauczania:
1. Przygotowanie do szkolenia ogniowego.
2. Szkolenie ogniowe.
3. Elementy CLS (Combat Lifesaver Course).
4. Działanie żołnierza Obrony Terytorialnej na Punkcie Kontrolnym.
5. Zasady organizacji i działania podczas zasadzki przeciwpancernej.
6. Podstawy obsługi przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM (punkt realizowany przez instruktorów z 1 Brygady Pancernej).
7. Minowanie w zasadzce (punkt realizowany przez instruktorów z 1 Brygady Pancernej we współpracy z Pawłem Makowcem).

Kierownikiem szkolenia był Dowódca Mazowieckiej OT Marek Mroszczyk (Wiceprezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl), wspierany przez instruktorów z Mazowieckiej, Pomorskiej (CLS) i Lubuskiej OT (działanie na PK). Na szkoleniu pojawili się członkowie Zarządu ObronaNarodowa.pl: Prezes Grzegorz Matyasik, Wiceprezes dr Paweł Makowiec, członkowie Zarządu – Stanisław Drosio i Grzegorz Tarnawski oraz Kapelan Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – ks. Sebastian Dębski.

O godzinie 11.00 przybył na poligon „Gołoborze”, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, któremu meldunek złożył gen. bryg. Stanisław Czosnek, Dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej (obiekt Gołoborze to obiekt należący do pododdziałów 1 BPanc). Ministra powitali również organizatorzy pokazu z ramienia ObronaNarodowa.pl, Prezydent Miasta Siedlce p. Wojciech Kudelski, przybyli parlamentarzyści z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej: p. poseł Anna Maria Siarkowska, p. poseł Paweł Szramka, p. poseł Arkadiusz Czartoryski, p. poseł Stanisław Pięta. Ministra witali też przedstawiciele Biura ds. Proobronnych z p. Dyrektor Magdaleną Rochnowską i ppłk Witoldem Kwietniem oraz przedstawicielami organizacji proobronnych.

Wizyta Ministra rozpoczęła się od prezentacji organizacji i rozkładu zajęć oraz umiejscowienia poszczególnych podpunktów nauczania, którą przedstawił Kierownik Szkolenia Marek Mroszczyk. Następnie Prezes stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Grzegorz Matyasik oprowadził Ministra wraz z pozostałymi gośćmi po poszczególnych punktach nauczania, zaczynając od punktu przygotowującego do szkolenia ogniowego, następnie na punkt szkolenia na zestawach GROM, dalej na punkt szkolenia CLS, z którego wszyscy obecni przeszli na punkt szkolenia ogniowego, kończąc na punkcie minowania w zasadzce.

Na punkcie CLS prowadzący zajęcia instruktor kpr. rez. Jakub „Ozi” Osipów wraz z ks. Kapelanem wręczyli Ministrowi Macierewiczowi naszywkę – ryngraf, symbol Żołnierzy Wyklętych, natomiast drugi instruktor Maciej Tylski wręczył stazę taktyczną do tamowania krwotoków.

Druga część wizyty Ministra Macierewicza to prezentacje w Sali Urzędu Miasta Siedlce wniosków z ćwiczenia „Batalion OT w działaniach przeciwdywersyjnych Siedlce 2015” oraz koncepcji Krajowego Systemu Obrony Narodowej. Wnioski z ćwiczenia prezentował Karol Stefaniuk z SJS wsparty przez Prezesa Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl natomiast koncepcję KSON prezentował Stanisław Drosio. Szef MON zapewnił, że system przedstawiony przez ObronaNarodowa.pl jest jedną z propozycji branych pod uwagę, a jego założenia są oceniane wysoko. Po prezentacji Minister Macierewicz m.in. powiedział: „Będziemy budowali obronę terytorialną tak, aby naprawdę stanowiła integralną cześć polskiej armii”.

Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym i wspierającym to przedsięwzięcie:
– żołnierzom z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej,
– Dowódcy gen. Stanisławowi Czosnkowi,
– Dowódcy Garnizonu Siedlce ppłk Krzysztofowi Krawczykowi,
– Prezydentowi Miasta Siedlce Wojciechowi Kudelskiemu,
– wszystkim ćwiczącym oraz instruktorom z Mazowieckiej, Pomorskiej i Lubuskiej OT i ich Dowódcom,
– stowarzyszeniu Jednostek Strzeleckich „Strzelec”,
– strzelcom z JS 2023 Wodzisław Śląski i JS 4018 Gdańsk ZS „Strzelec” OSW.

Tego samego dnia w TV Trwam Minister Macierewicz tak podsumował pokaz szkoleniowy, który obserwował: „dzisiaj członkowie organizacji proobronnych przeprowadzili ćwiczenia na naprawdę bardzo wysokim poziomie, chcę im raz jeszcze serdecznie podziękować za pracę, trud, wysiłek jaki w to wszystko włożyli (…). Naprawdę imponujące”.

Dziękujemy Panie Ministrze za przybycie i wysoką ocenę.

Poniżej zamieszczamy kilka linków do filmów i fotorelacji:

Ministerstwo Obrony Narodowej

http://mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/2016-01-09-minister-antoni-macierewicz-w-siedlcach/

http://mon.gov.pl/multimedia/foto/2016-01-09-obrona-terytorialna-integralna-czescia-armii/

http://mon.gov.pl/multimedia/video/2016-01-09-obrona-terytorialna-integralna-czescia-armii/

Gazeta Polska

http://vod.gazetapolska.pl/12190-obrona-terytorialna-przechodzimy-od-slow-do-czynow

http://vod.gazetapolska.pl/12188-prezentacja-systemu-obrony-terytorialnej-wystapienie-przedstawiciela-obronynarodowejpl

Dziennik.pl

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/510105,antoni-macierewicz-obrona-terytorialna-wojsko-minister-pis-poligon-mon-armia.html

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/510179,ochotnicza-armia-krajowa-macierewicz-minister-mon-powoluje-ot-obrona-terytorialna.html