Podkarpacka ON: Specjalistyczny kurs taktyki działania pododdziałów zwartych

22 marca 2016 Kordek

W niedzielę, 20 marca 2016 r. na obiekcie strzelnicy myśliwskiej w miejscowości Fiuk odbyły się zajęcia szkoleniowe dla Podkarpackiego Plutonu Obrony Terytorialnej pododdziału Rzeszowsko – Jasielskiego. W zajęciach udział wzięła także Jednostka Strzelecka z Tarnowa.

Zajęcia rozpoczęły się tradycyjnie od zapoznania z warunkami bezpieczeństwa oraz organizacją zajęć. Następnie wszyscy uczestnicy szkolenia udali się na musztrę zespołową pododdziału, po której zostali podzieleni na trzy grupy. W grupach siedmioosobowych rozpoczęła się realizacja zagadnień w następujących blokach szkoleniowych:
– strzelby gładkolufowe (trening bez strzałowy, strzelanie zapoznawcze amunicją penetracyjną, strzelanie zapoznawcze amunicją akustyczną i specjalną CHRABĄSZCZ 50),
– techniki posługiwania się pałką szturmową i tonfą,
– techniki interwencji (obezwładnianie zatrzymanych, zastosowanie kajdanek),
– zastosowanie gazów pieprzowych i paralizatorów,
– prowadzenie działań drużyny strzelb w ugrupowaniu pododdziału,
– podstawowe szyki drużyny pododdziału.

Po realizacji zagadnień w poszczególnych blokach szkoleniowych wszyscy udali się na główną oś strzelnicy, gdzie zrealizowano ćwiczenia kompleksowe, w czasie których szkoleni mogli zastosować techniki i umiejętności nabyte w blokach szkoleniowych. Podczas ćwiczenia pozoracja stwarzała różnego typu sytuacje wymuszając określone reakcje całego pododdziału. Użyto dostępnych w czasie szkolenia środków przymusu bezpośredniego, w tym strzelb gładkolufowych z amunicją akustyczną i specjalną. Strzelano oczywiście do celi reakcyjnych w postaci manekinów ubraniowych.

Zajęcia zorganizowała i zrealizowała firma Specjalistyczne Szkolenia Strzeleckie RED POINT (http://strzelamy.com)