Powołano Rzecznika prasowego Stowarzyszenia

11 kwietnia 2016 Kordek

W związku z dużym zainteresowaniem mediów ideą Obrony Terytorialnej i działaniami Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Zarząd w celu ujednoliceniem polityki informacyjnej Stowarzyszenia względem mediów i wyznaczeniu osoby koordynującej tę politykę i odpowiadającej za kontakty z mediami utworzył funkcję Rzecznika Prasowego powołując na tę funkcję kol. Stanisława Drosia, dotychczasowego kierownika Kampanii Społecznej „Odbudujmy Armię Krajową”.

Stanisław Drosio jest członkiem założycielem Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, członkiem Zarządu. Odpowiadał m.in. za realizację Kampanii Społecznej „Odbudujmy Armię Krajową”.

Kontakt do Rzecznika prasowego:
s.drosio@obronanarodowa.pl
tel. 665 747 363