Nabór kadry oficerskiej do służby w OT

3 czerwca 2016 Kordek

Informujemy, że w II-giej połowie 2016 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu planowane jest uruchomienie naboru do 12-miesięcznego studium oficerskiego dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Powyższy nabór prowadzony będzie na potrzeby uzupełnienia stanowisk oficerskich w formowanych jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu: http://www.wso.wroc.pl/pl/kandydaci/obrona-terytorialna/ot-so-12-msc.html

oraz w Decyzji Nr 183/MON z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenia wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.: http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2016/06/Poz._105_dec._Nr_183_popr.pdf

Więcej informacji można uzyskać w najbliższym WKU.