6. rocznica działalności ObronaNarodowa.pl

1 sierpnia 2016 Kordek

Dokładnie w dniu dzisiejszym mija 6 lat działalności projektu ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Zapraszamy do zapoznania się z obszernym podsumowaniem naszej dotychczasowej pracy.

Jak powszechnie wiadomo projekt ObronaNarodowa.pl wystartował w dniu 1 sierpnia 2010 roku, w 66. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jednak mało kto zna kulisy i pierwsze kroki zanim dwóch ówczesnych wyższych oficerów Ruchu Strzeleckiego – Grzegorz Matyasik i Grzegorz Tarnawski – powiedziało START!

16 czerwca 2010 r. Grzegorz Tarnawski zakupił domenę internetową obronanarodowa.pl i rozpoczął budowę szkieletu portalu. W dniu 2 lipca 2010 r., informując Grzegorza Matyasika o planach budowy serwisu internetowego traktującego o Obronie Terytorialnej (Narodowej), złożył mu propozycję objęcia funkcji Redaktora Naczelnego. Po dość długiej wymianie korespondencji, w dniu 5 lipca 2010 r. Grzegorz Matyasik zgodził się przewodzić projektowi ObronaNarodowa.pl – i tak zostało po dziś dzień. Wspólnie ustalono datę wejścia w „przestrzeń publiczną”, wytyczenie kierunków i wybór osób, które zaprosimy do współpracy.

Warty podkreślenia jest fakt, że już w dniu 6 lipca 2010 r. w skład Komitetu Honorowego nowopowstającego projektu decyduje się wejść Ojciec Chrzestny Obrony Terytorialnej – por. rez. prof. KUL dr hab. n. wojskowych Romuald Szeremietiew. Chwilę później, zaraz po starcie projektu ObronaNarodowa.pl do Komitetu dołączyli płk rez. prof. AON dr hab. Józef Marczak oraz płk rez. prof. dr hab. Ryszard Jakubczak.

Krótko wspominając start portalu ObronaNarodowa.pl warto zauważyć, iż początkowo ani pomysłodawca – Grzegorz Tarnawski, ani Stanisław Drosio („zwerbowany” – jak sam o sobie wówczas napisał w dniu 19.07.2010 r.), ani Grzegorz Matyasik nie myśleli wtedy, że projekt ObronaNarodowa.pl będzie zmierzać w tym kierunku, w którym znajduje się obecnie – tzn., że zostanie zarejestrowane czasopismo, że zostanie powołane stowarzyszenie, że to stowarzyszenie rozpocznie szerszą działalności szkoleniową w celu integracji środowiska, że zostaną stworzone projekty działania pododdziałów szkoleniowych, np. Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej, co zresztą pokazuje pierwszy tekst, jaki pojawił się na portalu.

Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej wystartował!
Krótko po zaistnieniu w sieci i rozpoczęciu działalności doszło do pierwszego niewirtualnego spotkania członków projektu ObronaNarodowa.pl, które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2010 r. w Miechowie na trasie Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Na spotkaniu ustalono ścieżkę rozwoju portalu, jak i całego Ruchu na najbliższy miesiąc oraz w perspektywie na najbliższy rok.

Pomysł i idea zaczęły szybko ewoluować, pojawiła się koncepcja pierwszego ogólnopolskiego ćwiczenia zgrywającego „Kompania w obronie”. Przed ćwiczeniem odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Zebranie założycielskie stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
W dniu 12 listopada 2010 roku w Białobrzegach rozpoczęło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia „ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej”. Na spotkanie przybyli goście specjalni w osobach: Ministra Romualda Szeremietiewa, płk rez. prof. AON Józefa Marczaka, płk dr Krzysztofa Gąsiorka.

Na członków pierwszego Zarządu wybrano:
Grzegorza Matyasika,
Stanisława Drosio,
Grzegorza Tarnawskiego,
Konrada Wachowicza,
Cezarego Zwierzchowskiego.

Niestety, dwóch ostatnich po krótkiej aktywności zrezygnowało z działalności w stowarzyszeniu, pozostałych trzech do dzisiaj aktywnie pracuje w drugiej już kadencji Zarządu.

Po obradach rozpoczęły się przygotowania do ćwiczenia taktycznego „Kompania w obronie” organizowanego przez Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, które formalnie zaczynało się 13 listopada 2010 r. także w Białobrzegach. W ćwiczeniu udział wzięło 115 przedstawicieli różnych organizacji proobronnych z terenu Polski.

Ćwiczenie „Kompania w Obronie”
Szybko okazało się, że to pionierskie ćwiczenie, stało się pierwszym z organizowanych od tamtej pory rokrocznie Ogólnopolskich Ćwiczeń Organizacji Proobronnych (od kolejnego roku, tj. 2011, już przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej). Były to kolejno:

Rok 2011 – Mrozy, Ćwiczenie „Kompania w natarciu”, 130 uczestników.

Ćwiczenie „Kompania w natarciu”
Rok 2012 – Wodzisław Śląski, Ćwiczenie „Kompania w Natarciu w Terenie Zabudowanym”, 220 uczestników. Było to pierwsze po 1989 roku ćwiczenie w realnych warunkach miejskich pododdziału zorganizowanego w sposób zbliżony do Wojska Polskiego.

Ćwiczenie „Kompania w Natarciu w Terenie Zabudowanym”
Rok 2013 – Świdnik, Ćwiczenie „Kompania w działaniach opóźniających w terenie zurbanizowanym”, 200 uczestników.

Ćwiczenie „Kompania w działaniach opóźniających w terenie zurbanizowanym”
Rok 2014 – Ostrowiec Świętokrzyski, Ćwiczenie „Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym”, 220 uczestników.

Ćwiczenie „Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym”
Rok 2015 – Siedlce, Ćwiczenie „Batalion OT w działaniach przeciwdywersyjnych”, 430 uczestników.

Ćwiczenie „Batalion OT w działaniach przeciwdywersyjnych”
Proces rejestracji stowarzyszenia trochę się przedłużył, ponieważ Sąd Rejestrowy miał zastrzeżenia do Statutu. Zgodnie z zaleceniami Sądu Statut został poprawiony i dnia 30 sierpnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000394881.

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl zarejestrowane!
ObronaNarodowa.pl to także czasopismo. W dniu 10 maja 2012 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie o rejestracji czasopisma pt. „ObronaNarodowa.pl” oraz w dniu 1 czerwca 2012 r. – Biblioteka Narodowa w Warszawie zarejestrowała czasopismo w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczyła symbolem ISSN 2299-131X.

Czasopismo
W ciągu sześciu lat działalności na portalu udało się zamieścić wiele interesujących artykułów dotyczących zarówno Obrony Terytorialnej, jak i nowoczesnej polskiej myśli wojskowej oraz problematyki obronności państwa – do chwili obecnej jest ich 60, w tym opracowania współtwórców koncepcji polskiej Obrony Terytorialnej prof. płk (r) Józefa Marczaka, prof. Romualda Szeremietiewa, prof. Ryszarda Jakubczaka, dr Krzysztofa Gąsiorka oraz dr Grzegorza Kwaśniaka – obecnie Dyrektora Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Członkowie stowarzyszenia podjęli także próbę opracowania własnego autorskiego projektu zmian w systemie Narodowych Sił Rezerwowych, pt. „NSR na rozdrożu – propozycje kierunków zmian w projekcie Narodowych Sił Rezerwowych” ) zawierające wariant rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania NSR.

Po kilku latach intensywnej działalności oraz zbieraniu doświadczeń stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl, jako inicjator Kampanii Społecznej pt. „Odbudujmy Armię Krajową!” z jej Kierownikiem – Stanisławem Drosio na czele, zaprosiło do współpracy inne stowarzyszenia proobronne, m.in. Związek Strzelecki, Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec” OSW czy Legię Akademicką KUL. W efekcie tych działań w dniach 3 maja 2014 r. – 10 stycznia 2016 r. stowarzyszenie prowadziło szeroko zakrojoną Kampanię Społeczną, a hasło „Odbudujmy Armię Krajową!” przejęły wszystkie największe organizacje proobronne w Polsce.

Pisząc o KS „Odbudujmy AK!” należy wspomnieć o dużym zaangażowaniu Anny Siarkowskiej. Jej rola w tym przypadku to prowadzenie strony internetowej Kampanii, czy wysoce popularnego w czasie trwania Kampanii Facebook’owego profilu. Ale Ania to również nasz korektor oficjalnych pism, a także od końca października 2015 r. nasze „oczy i uszy” w Parlamencie RP.

Celem kampanii było wytworzenie efektu synergii i doprowadzenie do odbudowy Obrony Terytorialnej w Polsce. W tym celu zwróciliśmy się z petycją do ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej, którą podpisało 4276 osób. Na stronę internetową projektu „Odbudujmy Armię Krajową!” zajrzało niespełna 500 000 internautów, a fanpage Kampanii Społecznej „polubiło” przeszło 24 500 użytkowników portalu Facebook.

W między czasie, 23 listopada 2014 roku w Warszawie odbył się II Walny Zjazd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, na którym wybrano nowe władze oraz dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia. Kulminacyjnym momentem były wybory władz stowarzyszenia, w wyniku których ukonstytuował się nowy siedmioosobowy Zarząd w składzie:
Grzegorz Matyasik,
Marek Mroszczyk,
Paweł Makowiec,
Anna Maria Siarkowska,
Stanisław Drosio,
Grzegorz Tarnawski,
Wiktor Powiłajtis.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował nowy Zarząd w dniu 6 maja 2015 roku. Rejestracji podlegał także Statut, który wprowadził zupełnie nową jakość pod względem organizacji Walnych Zebrań Członków w organizacjach pozarządowych, w tym w organizacjach proobronnych.

Podsumowaniem dotychczasowych działań koncepcyjnych stowarzyszenia było opublikowanie i wydanie w wersji drukowanej kompleksowego opracowania pt. „Krajowy System Obrony Narodowej”, którego głównymi autorami są: Grzegorz Matyasik, Stanisław Drosio i Wiktor Powiłajtis.

Koncepcja funkcjonowania Obrony Terytorialnej – Krajowy System Obrony Narodowej
Przełomowych momentów w naszej 6-letniej działalności było wiele. Jednym z nich była niewątpliwie wizyta Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza w dniu 9 stycznia 2016 roku podczas szkolenia w ramach Projektu Szkoleniowego stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Lekka Piechota Obrony Terytorialnej. W tym też dniu mieliśmy okazję zaprezentować Panu Ministrowi naszą powyższą Koncepcję. Dziś już wiemy, że m.in. na jej bazie oraz naszych doświadczeń powstanie w Polsce Obrona Terytorialna.

Dziś ObronaNarodowa.pl to stowarzyszenie zrzeszające 708 aktywnych członków, których ilość z tygodnia na tydzień regularnie wzrasta, pomimo rygorystycznego podejścia do przestrzegania Statutu. To także portal, który może pochwalić się imponującym zasięgiem. Od początku jego działalności do dnia dzisiejszego odwiedzono go przeszło 2 miliony 640 tys. razy, co ilustruje poniższy wykres.

odwiedziny-portalu.jpg

Stowarzyszenie od początku swojego istnienia, oprócz Ogólnopolskich Ćwiczeń Organizacji Proobronnych, organizuje szereg mniejszych, tematycznych szkoleń według jednolitego systemu szkolenia. Są to przede wszystkim:
– Kurs Unitarny,
– Kurs Piechoty,
– Kurs Działań Rozpoznawczych / Rozpoznania Ogólnowojskowego,
– Kurs Walki w Mieście,
– Warsztaty Rozpoznawcze w Górach Świętokrzystkich,
– Kurs Działań Nieregularnych,
– „SONDA” – Szkoła Niższych Dowódców,
– Ćwiczenie „Obrońca”,
– „Weekend Zwiadowców”.

Liczba przeszkolonych osób w poszczególnych latach w ramach w/w kursów przedstawia się następująco:
– 2011 rok: 215 osób,
– 2012 rok: 854 osoby,
– 2013 rok: 833 osoby,
– 2014 rok: 950 osób,
– 2015 rok: 1045 osób,
– 2016 rok (do dnia 31 lipca): 452 osoby.

Piszcząc o szkoleniu należy wspomnieć o dwóch głównych Projektach Szkoleniowych stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – elitarnym Grupy Szybkiego Reagowania, dowodzonym przez Apacza, a także powszechnym Lekka Piechota Obrony Terytorialnej, dowodzonym kolejno przez Stanisława Drosio, Wiktora Powiłajtisa, a obecnie Jacka Klimanka.

W ramach LPOT ogromną pracę wykonują Dowódcy Wojewódzcy:
– Lubuska OT: Jacek Klimanek,
– Małopolska OT: Wiktor Powiłajtis,
– Mazowiecka OT: Marek Mroszczyk
– Opolska OT: Marcin Banera,
– Podkarpacka OT: Tadeusz Mika,
– Pomorska OT: Borys Romanko.

Swoistego rodzaju podsumowaniem kilkuletniego cyklu szkoleń i ćwiczeń kompanijnych był tegoroczny udział członków stowarzyszenia w międzynarodowym ćwiczeniu wojskowym ANAKONDA-16. Pododdziały organizacji proobronnych wystąpiły w nich jako pełnoprawny partner Sił Zbrojnych na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej. Pomysł udziału pododdziałów stowarzyszeń proobronnych w ćwiczeniu ANAKONDA-16 pojawił się pod koniec lutego w Zarządzie stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl. W efekcie uzgodnień formalnych z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Biurem ds. Proobronnych, a przede wszystkim dzięki współdziałaniu z Biurem ds. Obrony Terytorialnej, 500 członków różnych organizacji proobronnych z całej Polski mogło wziąć udział w tym ćwiczeniu, w tym 250 w ramach naszego stowarzyszenia.

W ostatnich latach funkcjonowania stowarzyszenia, obserwujemy coraz większe zrozumienie naszych działań, szkoleń i dążeń do budowy Nowej Obrony Terytorialnej w środowisku wojskowym. Szczególnie dobrze współpraca, która pozwoliła na realizację niektórych naszych szkoleń, układała się z pododdziałami n/w jednostek wojskowych:
– 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
– 10 Brygady Kawalerii Pancernej,
– 6 Brygady Powietrznodesantowa,
– 1 Warszawska Brygada Pancerna,
– Wojskowa Akademia Techniczna.

Jako jedyna organizacja proobronna w Polsce możemy pochwalić się, obok działalności publicystycznej, działalnością wydawniczą. Głównie za sprawą Pawła Makowca i Marka Mroszczyka, a także Michała Czerwińskiego. Dwaj pierwsi tworzą markę ObronaNarodowa.pl od samego początku jej powstania. Do tej pory, za ich sprawą powstał szereg Podręczników Taktycznych:
– Działania Patrolowe Lekkiej Piechoty,
– Taktyka Walki w Terenie Zurbanizowanym,
– Podstawy Ratownictwa Taktycznego,
– Podstawy Szkolenia Taktycznego Lekkiej Piechoty,
– Taktyka Rosyjskich Pododdziałów Rozpoznawczych.

1.jpg  2.jpg  3.jpg  4.jpg  5.jpg

Aby stowarzyszenie mogło sprawnie funkcjonować potrzebna jest niebywała praca sztabowa, której na co dzień nie widać. Tutaj ukłony należą się zespołowi Grzegorza Tarnawskiego, który oprócz kompleksowego zajmowania się portalem ObronaNarodowa.pl, koordynuje także pracę kilku osób: Joanny Sadowskiej – zajmującej się głównie „obsługą personalną” członków stowarzyszenia, Marka Pracza – realizującego zamówienia legitymacji członkowskich, Ireneusza Kaczmarka – który stworzył jednolitą identyfikację wizualną dla stowarzyszenia, czy Karoliny Kaluzki – skrupulatnie obsługującej ewidencję składek członkowskich.

Pomimo tego, że jako stowarzyszenie nie ubiegaliśmy się do tej pory i nie posiadamy statusu Organizacji Pożytku Publicznego, a tym samym nie są wobec nas stawiane wymagania publikowania sprawozdań finansowych, to kwestie finansowe traktujemy niezwykle transparentnie i dlatego co roku publikujemy sprawozdania finansowe, co przyjęliśmy jako dobrą praktykę i co także wyróżnia nas na tle innych pozarządowych organizacji proobronnych.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015
 

Sprawozdanie finansowe za rok 2014
 

Sprawozdanie finansowe za rok 2013
 

Sprawozdanie finansowe za rok 2012
W tym miejscu warto wspomnieć i podziękować sporemu zespołowi ludzi, którzy bardzo mocno zaangażowali się zarówno w organizację i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych, jak i bieżącą działalność szkoleniową w LPOT i GSR. Paweł, Marek, Apacz, Borys, Stasiu, Wiktor, Tadeusz, Beti, Ozi i wiele innych osób to trzon kadry szkoleniowej, która z pasją i niebywałym profesjonalizmem prowadzą zajęcia szkoleniowe.

Jest też spora grupa zaprzyjaźnionych osób z wielu organizacji, którzy pomagają nam zarówno w działalności organizacyjnej, jak i szkoleniowej. Paweł – aby ukończyć organizowany przez stowarzyszenie Kurs Unitarny przyleciał aż z Brukseli, a ponadto co miesiąc wpłaca na cele statutowe stowarzyszenia pokaźną sumę pieniędzy. Rafał – co miesiąc na konto stowarzyszenia wpłaca określoną sumę wspierając nas w ten sposób – za co jest okazja, aby szczególnie podziękować. Sympatyk Filip zaangażował się i przyczynił się do spotkań z Senatorami Senackiej Komisji ON. Adam, Piechur, Przytul i pozostała ekipa z Jednostki Strzeleckiej 4008 Łódź ZS „Strzelec” OSW nigdy nie odmawia pomocy, bez której trudno byłoby zorganizować szkolenia w centralnej Polsce. Podobnie wsparcie daje nam Jednostka Strzelecka 2023 ZS „Strzelec” OSW z Wodzisławia Śląskiego z Łuną na czele. Wielokrotnie mogliśmy liczyć także na pomoc JS 3053 Nysa ZS „Strzelec” OSW, gdzie pomagali nam Gieroj i Siwy oraz doktor Grzegorz. Dużego wsparcia i pomocy udziela Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec” z JS 1009 i JS 1010, z Andrzejem, Karolem, Griszą, Beti, Markiem, Mateuszem, Tigrem i wieloma innymi osobami w składzie osobowym i instruktorskim. Bardzo dobrze współpracowało się podczas konferencji nt. Obrony Terytorialnej z przedstawicielami JS 1313 AON – Markiem, Darkiem i całą ekipą. Jeśli mowa o centralnej Polsce to nie sposób nie wspomnieć też o JS 1309 Dęby ZS „Strzelec” OSW i nieocenionej pomocy Macieja Paszyna i Roberta Kominka. A ponadto SJS 3006 Nowa Sól, JS 4046 Sulechów, JS 2030 Przemyśl oraz JS 4018 z Gdańska. ObronaNarodowa.pl ma świetny kontakt z przedstawicielami Legii Akademickiej z Lublina z Damianem Dudą na czele.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, których być może nieświadomie pominęliśmy, którzy praktycznie codziennie przeglądają nasz portal, piszą do nas maile lub dzielą się ze swoimi przemyśleniami na forum. Wiemy, że mamy wielu kibiców naszej sprawy – stworzenia obywatelskiej terytorialnej armii ochotniczej – i wszystkim dziękujemy, w szczególności takim mentorom jak: prof. Józef Marczak, prof. Romuald Szeremietiew, prof. Ryszard Jakubczak, dr Krzysztof Gąsiorek, dr Grzegorz Kwaśniak.

Wydaje się, że przez te 6 lat stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl udało się wyrobić konkretną i solidną markę – pokazać kierunek, do którego decydenci wreszcie zmierzają, tzn. do stworzenia aktywnej rezerwy wojsk obrony terytorialnej. Bez wątpienia naszą działalnością przyczyniliśmy się do tego (co podkreśla tez Dyrektor Biura ds. Utworzenia OT dr Grzegorz Kwaśniak w wielu wywiadach), iż w chwili obecnej budowa komponentu terytorialnego nazywanego w Polsce Obroną Terytorialną jest jednym z priorytetowych zadań Sił Zbrojnych, choć gdy w 2010 roku stratowaliśmy z tym pomysłem to w kręgach wojskowych uważano, że jest to idea, która nie ma racji bytu (wszak do 2030 roku nie groził nam – według prognoz ówczesnych ekspertów z MON – żaden konwencjonalny konflikt zbrojny). Naszą działalność postrzegano jako coś w rodzaju rekonstrukcji historycznej. Dziś na szczęście ten stan rzeczy diametralnie się zmienił – dlatego na tę chwilę naszym głównym zadaniem będzie czuwanie, aby stworzyć nową jakość w formacji rezerwowej, opartą na społecznych więzach z mocnym espirit de corps czyli nowoczesną, obywatelską Obronę Terytorialną.

W stowarzyszeniu działają silne i ciekawe osobowości, ludzie z pasją, którzy chcą się rozwijać. Jednocześnie, mimo dużego zróżnicowania, wielu odrębnych wizji i poglądów na prowadzoną działalność organizacyjną, udało nam się nie wpaść w żadne powiązania polityczno – ideologiczne i naszym zdaniem zachowaliśmy obiektywizm i bezstronność nie bojąc się przy tym wyrażać swojego zdania. Cieszy nas również fakt, że system szkolenia, który zaproponowaliśmy jest akceptowalny przez wielu członków różnych organizacji proobronnych, co odzwierciedlenie ma w szkoleniach, które organizujemy lub współorganizujemy. Co więcej nasz pomysł certyfikacji członków i pododdziałów organizacji proobronnych został zawarty w koncepcji Obrony Terytorialnej dr Grzegorza Kwaśniaka oficjalnie zatwierdzonej i podpisanej przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Fakt – nie staliśmy się organizacją masową, ale czujemy się awangardą, która przeciera szlak. I zapraszamy innych, aby dołączyli do tej awangardy lub równolegle ruszyli w tym samym kierunku, co ObronaNarodowa.pl. A kierunek jest prosty – stworzenie obywatelskiego wojska terytorialnego, zdolnego przeciwdziałać zagrożeniem militarnym i niemilitarnym Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy nadzieję, że za niedługo powstanie Obrona Terytorialna, w której element obywatelskiej świadomości będzie istotnym czynnikiem, a nasze stowarzyszenie, w związku z osiągniętymi celami, albo się rozwiąże – przekazując cały dotychczasowy dorobek nowemu Dowództwu OT, albo się przekształcimy w stowarzyszenie Przyjaciół / Wsparcia Obrony Terytorialnej. Przed nami ostatnia prosta.