Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku (OBN): Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat założeń i aktualnego stanu prac dotyczącego budowy Wojsk Obrony Terytorialnej

14 września 2016 Kordek

W dniu 13 września 2016 r. na zaproszenie Pani Poseł Anny Marii Siarkowskiej w spotkaniu podkomisji stałej ds. społecznych w wojsku wziął udział członek Zarządu stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Stanisław Drosio. Ponieważ tematyka obrad była bardzo ważna dla określenia stanu projektu budowy Wojsk Obrony Terytorialnej publikujemy krótkie sprawozdanie ze spotkania w celu przybliżenia naszym Czytelnikom stanu prac nad wojskiem obywatelskim.

Spotkanie zasadniczo zostało podzielone na dwie części: (1) w której pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. utworzenia Obrony Terytorialnej zaprezentował stan prac oraz dalszy rozwój koncepcji Nowej Obrony Terytorialnej, (2) w czasie której parlamentarzyści zadawali pytania dotyczące zaproponowanych rozwiązań i stanu prac nad nimi.

Pytania dotyczące prezentacji głównie dotyczyły prac nad obudową legislacyjną całego przedsięwzięcia oraz stanu organizacji już sformowanych brygad, a także podstawowych faktów dotyczących Nowej Obrony Terytorialnej, a więc jej misji, celów oraz katalogu zadań jakie staną przed żołnierzami – obywatelami w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Pomimo, iż prezentacji przedstawiająca wizję Wojsk Obrony Terytorialnej roztoczyła obraz nowoczesnego i sprawnie zarządzanego Rodzaju Sił Zbrojnych, zabrakło naszym zdaniem konkretnych informacji na temat stanu prac nad projektem, a mianowicie:
1. Co stało się z wynikiem prac legislacyjnych Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej w obszarze Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony. Mamy informację, że propozycje zmian zostały opracowane już przed miesiącami letnimi 2016?
2. Kiedy zostanie uruchomiona akcja informacyjna na temat Wojsk Obrony Terytorialnej. Z naszych informacji wynika, że już zostało ono przygotowane i przybliży społeczeństwu ideę oraz założenia tej służby?
3. Jak wygląda przynajmniej ramowo planowany system szkolenia żołnierzy OT w kontekście nowego podejścia do tego aspektu (szkolenia weekendowe i aktywizacja żołnierzy rezerwy) z naszych informacji wynika, że taki program czeka na zatwierdzenie przez Ministra?
4. W jaki sposób zostaną postawione wymagania zdrowotne i możliwość ponownej weryfikacji kategorii zdrowia przed żołnierzami – ochotnikami Obrony Terytorialnej?
5. Kiedy gotowość operacyjną osiągnie Dowództwo Obrony Terytorialnej?
6. Jakie są kandydatury na dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej i kiedy zostanie on powołany?

Pytania te pojawiają się same w kontekście ilości prac jakie realizuje biuro i jego pracownicy. Niestety na chwilę obecną ogólna prezentacja wizji Wojsk Obrony Terytorialnej przedstawiona w dniu wczorajszym nie daje odpowiedzi na te jakże kluczowe i interesujące obywateli pytania.

Pełną transmisję ze spotkania można odnaleźć tutaj:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#915A02E8046FF046C125802700307D70