Cyberobrona terytorialna kreśli pierwsze karty historii

26 września 2016 Kordek

W dniach 24 – 25 września 2016 w siedzibie Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej odbyło się pierwsze w Polsce szkolenie w zakresie Cyberobrony. Głównymi beneficjentami tego szkolenia byli członkowie największych organizacji proobronnych w Polsce: Związek Strzelecki, Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza, Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich. W sumie seminarium „CyberOT-16-01” zgromadziło blisko 40 uczestników z całej Polski. Szkolenie współorganizowane było przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz Polską Obywatelską Cyberobronę.

Seminarium swoim zasięgiem objęło trzy zasadnicze płaszczyzny cyberbezpieczeństwa:
1. Podstawy cyberobrony.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa operacji OPSEC.
3. Operacje Informacyjne INFOOPS.
Zostały one w pierwszym dniu omówione w formie aktywnych wykładów, natomiast w drugim dniu słuchacze przeprowadzili aplikacyjne zadanie z powyższego zakresu w środowisku wirtualnym. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i przy ogromnej aktywności uczestników. Wspólne działanie organizacji pozarządowych oraz oficerów z Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej potwierdziły niesamowite możliwości współdziałania tworzące efekt synergii operacji defensywnych w cyberprzestrzeni. Cieszymy się z uzyskanych rezultatów a przede wszystkim z integracji praktycznych doświadczeń uczestników szkolenia. Kolejne przedsięwzięcia wkrótce.