LPON: Certyfikacja 2016 – poziom podstawowy

13 października 2016 Kordek

Dnia 12 listopada 2016 roku, na obiektach szkoleniowych 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej odbędzie się sprawdzian certyfikacyjny po podstawowym okresie szkolenia dla członków Lubuskiego Plutonu OT. Sprawdzian przygotowany został jako przedsięwzięcie eksperymentalne, w trakcie którego większą część zagadnień kontrolnych przeprowadzą żołnierze 17 WBZ.

Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć elementu „umowności” poprzez wydanie obiektywnej oceny przez osoby nie związane z projektem LPOT. Z drugiej strony da podstawy do odpowiedzi na pytanie odnośnie możliwości wstępowania do służby w WOT zwartych pododdziałów organizacji proobronnych.

Zgodnie z nowym regulaminem przeprowadzenie sprawdzianu certyfikacyjnego odbywa się regionalnie na terenach województw, w których funkcjonują struktury szkoleniowe projektu LPOT, za organizację odpowiada dowódca regionalny (wojewódzki), na którego wniosek odbycie certyfikacji zarządza dowódca projektu LPOT.

W związku z bardzo dobrym zapleczem technicznym jest możliwość przeprowadzenia sprawdzianu dla większej ilości osób także z poza terenu województwa lubuskiego. Jeżeli któryś z dowódców regionalnych ma taką potrzebę proszony jest o informację poprzez pocztę elektroniczną na adres j.klimanek@obronanarodowa.pl do dnia 26.10.2016.