Podkarpacka ON: Tarnobrzeg: Kurs Dowódców Drużyn

17 stycznia 2017 Kordek

W dniach 14 – 15 stycznia 2017 roku w Tarnobrzegu odbyła się I część Kursu Dowódców Drużyn Podkarpackiej Obrony Terytorialnej / ON.pl.

W trakcie kursu zrealizowano m.in. następujące zagadnienia:
– rola i zadania dowódcy drużyny w działalności szkoleniowo-metodycznej;
– proces dowodzenia i jego składowe;
– podstawowe znaki wojskowe i ich praktyczne zastosowanie;
– ubezpieczenie na szczeblu drużyny;
– wybrane SOP w działaniach drużyny.

W ramach przećwiczenia zaprezentowanych zagadnień trzem zespołom uczestników przedstawiona została hipotetyczna sytuacja taktyczna, na podstawie której opracowane zostały rozkazy bojowe wraz z rozrysowaniem zadań na mapie.

Ponadto zrealizowano warsztaty strzeleckie – poziom II według Programu Strzelań POT/ON.pl oraz strzelanie z pistoletów Glock-17 i broni czarnoprochowej.

W czasie kursu dokonano także podsumowania zbiórki żywności w ramach akcji „Polacy rodakom na Kresach”, do której włączyli się członkowie POT/ON.pl. Łącznie udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów produktów żywnościowych, które zostały przekazane do stowarzyszenia Odra-Niemen, poprzez które trafią do naszych rodaków zamieszkałych na Kresach Wschodnich.