Zimowy kurs taktyczny POT/ONpl

15 lutego 2017 Kordek

W dniach 10 – 12 lutego 2017 r. w Bieszczadach odbył się zimowy kurs taktyczny, w którym udział wzięli członkowie Podkarpackiej OT/ONpl oraz Jednostki Strzeleckiej.

W trakcie kursu zrealizowano następujące zagadnienia:

1. Ogólne zasady działania pododdziałów lekkiej piechoty w uwarunkowaniach zimowych:
– umundurowanie i wyposażenie zimowe;
– obsługa uzbrojenia i sprzętu w zimie;
– taktyka prowadzenia działań bojowych w zimie.

2. Wpływ zimna na organizm:
– stopnie wychłodzenia organizmu i ich objawy;
– pierwsza pomoc;
– zapobieganie odmrożeniom;
– higiena i wyżywienie w warunkach zimowych.

3. Kurs pierwszej pomocy:
– postępowanie w przypadku utraty przytomności – przypadki nieurazowe i urazowe;
– przyczyny i postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia;
– użycie defibrylatora AED.

4. Elementy surwiwalu:
– budowa schronień improwizowanych;
– zasady bytowania w warunkach zimowych;
– transport poszkodowanego z użyciem technik linowych;
– element psychologiczny w działaniach SERE.

5. Zadanie taktyczne:
– marsz i rozpoznanie terenu i odnalezienie 3 rannych pilotów;
– udzielenie pierwszej pomocy rannym;
– ewakuacja rannych z wykorzystaniem środków improwizowanych.

Uczestnicy kursu pragną w tym miejscu wyrazić serdeczne podziękowania za udział w kursie oraz cenne rady i wskazówki ratownikowi medycznemu, instruktorowi surwiwalu oraz porucznikowi WP.