„Wilk 17” – ćwiczenie taktyczne modułu szkoleniowego 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej 17 WBZ wraz z komponentem ochotniczym projektu LPOT

16 lutego 2017 Kordek

Na zaproszenie dowódcy 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej ppłk Jarosława Mosura wydzielony komponent projektu szkoleniowego LPOT składający się z osób aktywnych w Lubuskiej Kompanii OT/ON.pl wziął udział w ćwiczeniu taktycznym pk. WILK-17 będącym ćwiczeniem certyfikacyjnym modułu szkoleniowego złożonego z 2 i 3 kompanii piechoty zmotoryzowanej.

Lubuska Kompania OT/ON.pl do ćwiczenia wystawiła pluton lekkiej piechoty zbudowany z elementów kompanii oraz współdziałających jednostek strzeleckich 3006 Nowa Sól oraz 4046 Sulechów.

Zadaniem plutonu w myśl koncepcji kierownika ćwiczenia było jego zaangażowanie w ramach:
• przygotowania do obrony oraz obronie nakazanej rubieży,
• ochrony i ubezpieczenie lądowiska,
• rozpoznania, uchwycenia oraz kontroli obiektów na planowanych kierunkach wycofania sił głównych.

Dowódca plutonu zaplanował zrealizowanie dodatkowych celów własnych do których należały:
• właściwe przegrupowanie oraz zajęcie głównego obiektu obrony,
• wykonanie rozpoznania przedniego skraju obrony,
• zaplanowanie i wykonanie minowania głównych dróg podejścia do rubieży obrony,
• zebranie materiału poglądowego na temat pracy podległych dowódców drużyn,
• zebranie materiału poglądowego na temat możliwości współdziałania z pododdziałami wojsk operacyjnych,
• sprawdzenie możliwości uczestników w zakresie działania długotrwałego w niskich temperaturach przy ograniczeniach snu i ciągłości żywienia.

Element dodatkowy wynikły w trakcie ćwiczenia:
• Sprawdzenie możliwości wykorzystania doraźnych lub etatowych sekcji ppanc. W wykonywaniu zasadzek na pojazdy opancerzone przeciwnika.

W praktyce wykonano wszystkie postawione zadania główne oraz dodatkowe.

Scenariusz ćwiczenia obejmował:
• zaplanowanie działań pododdziału w myśl koncepcji kierownika ćwiczenia, przygotowanie dokumentacji bojowej,
• zajęcie obiektu obrony, rozpoznanie przedniego skraju obrony, minowanie głównych podejść do obiektu obrony, ustanowienie punktów oporu w oparciu o główne skrzyżowania i arterie komunikacyjne miejscowości,
• wejście w podporządkowanie dowódcy 2 kpzmot.
• udział dowódcy plutonu z rekonesansie przełożonego w trakcie którego dowódca plutonu przeprowadził orientowanie taktyczne względem wojsk własnych,
• udział plutonu w działaniach obronnych,
• działania zabezpieczające i rozpoznawcze na rzecz wojsk własnych, na zaplanowanym kierunku wycofania,
• wycofanie z walki.

Pluton lekkiej piechoty działał w składzie:
• sekcja dowodzenia,
• grupa rozpoznawcza,
• trzy drużyny lekkiej piechoty w tym doraźnie utworzona sekcja ppanc.

Ćwiczenie WILK-17 było kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym we współpracy z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną. Lubuska OT/ON.pl od dłuższego czasu cieszy się zaufaniem dowództwa Brygady, a przede wszystkim jej pionu szkolenia oraz dowódcy 1 batalionu. Dzięki temu duża część szkolenia realizowana jest na obiektach jednostki przy jednoczesnym wsparciu logistycznym oraz merytorycznym. Dzięki elastycznemu podejściu do realizowanych scenariuszy możliwa jest przede wszystkim nauka dowódcy pododdziału do planowania nie tylko zajęć, ale też działań w trakcie ćwiczeń. Przykładem jest chociażby zmieniający się stan osobowy w trakcie ćwiczenia. Dotychczas sen z oczu spędzała świadomość, że zgłoszona liczba uczestników ćwiczenia okaże się błędna już w chwili jego rozpoczęcia, co miało miejsce np. w trakcie ubiegłorocznej Anakondy. Analiza tego stanu rzeczy wykazała, że można temu zaradzić klasyfikując ubywających ludzi na przykład jako:
• absencja z powodu dezercji,
• straty w wyniku działań bojowych,
• wydzielenie elementu do działań nieregularnych (i aplikacyjne jego prowadzenie podczas działań).

Dzięki takiemu rozwiązaniu dowódca zmuszony zostaje do reorganizacji podległych pododdziałów, a w przypadku przyjęcia kolejnych uczestników w trakcie ćwiczenia, do uzupełniania ich stanów nie zakłócając jednocześnie prowadzonych działań.

Ogółem w ćwiczeniu udział wzięło 42 uczestników przy zmiennej frekwencji.

WILK-17 zapisał się jako bardzo dobre doświadczenie nie tylko dla dowódcy, ale też dla jego podwładnych. Statyka przygotowania do obrony wymuszała walkę z niecierpliwością, nieprzewidywalność opfor stałą gotowość do działania, a dynamika wycofania i zadań na kolejnych rubieżach zmuszała do myślenia. Dodatkowym elementem mającym wpływ na jakość działania były stałe ujemne temperatury w nocy dochodzące do kilkunastu stopni mrozu.

Wnioski wyciągnięte z ćwiczenia posłużą do wzbogacenia tematyki planowanego na bieżący rok długotrwałego kursu instruktorsko – metodycznego dla dowódców drużyn i liderów grup.

Jacek Klimanek
Dowódca LPOT