XV konferencja „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb” Nadesłał admin w dniu 05-03-2017 – 23:48

5 marca 2017 Kordek

W dniu 28 lutego odbyła się XV konferencja „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”, w trakcie której poszczególni prelegenci prezentowali rozwiązania techniczne i doświadczenia związane z zarządzaniem kryzysowym. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl reprezentował członek Zarządu Paweł Nazarewski.

Na koniec panelu odbyła się krótka dyskusja z prelegentami, na której przedstawiciel stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl przedstawił
doświadczenia naszej organizacji, z szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z przygotowań i realizacji ćwiczeń Siedlce 2015, Anakonda 2016 oraz przygotowań do odwołanych Przemyśl 2016.

W kontekście doświadczeń związanych z ćwiczeniami Siedlce 2015, zwrócono uwagę na kwestie generalnej koordynacji służb i konieczność wypracowania nadrzędnego kierowania akcją, w szczególności gdy procedury przewidziane przez poszczególne formacje nie są adekwatne do zastanej rzeczywistości.

Już na wcześniejszych prezentacjach prelegenci zwracali uwagę na trudności w sprecyzowania sposobu postępowania i problem wyważenia pomiędzy nie precyzyjną a nie adekwatną procedurą a za razem koniecznością zapewnienia nadrzędności zarządzania zapewniającego skuteczne prowadzenia akcji w sytuacji kryzysowej.

W dalszej części swojej wypowiedzi przedstawiciel ObronaNarodowa.pl podzielił się doświadczeniami z zakończonej sukcesem integracji komunikacji między kompaniami OT realizującymi zadania na trzech, oddalonych od siebie poligonach – Orzysz, Nowa Dęba oraz Biała Góra. W tym przypadku segmenty radiowe zarządzane z TOC w Nowa Dęba zostały zaintegrowane za pomocą systemu MindMade PIK i pozwalały na bezpośrednią komunikację radiową z odległymi lokalizacjami z użyciem sieci IP oraz infrastruktury operatorskiej w standardach LTE, CDMA, GSM.

Ostatnie z przedstawionych doświadczeń dotyczyło przygotowań do przeprowadzenia ćwiczeń w Przemyślu, zwrócono uwagą na dużą trudność a wręcz brak możliwości integracji komunikacji między służbami z uwagi na formalny brak procedur a de facto woli działania w celu integracji komunikacji, pomimo dostępności technologii i de facto bez kosztowej implementacji.

Jeden z zaproszonych gości zwrócił uwagę że analogiczny problem rozwiązał w czasie ŚDM 2016, dzięki poza systemowemu wsparciu
współorganizatora który wpłynął na poszczególnych interesariuszy i wspólnymi siłami udało się zrealizować integracje. Należy sobie życzyć aby w przypadku każdego kryzysu mieć odpowiednio dużo czasu na przygotowanie i wole wspólnego działania aby w gąszczu przepisów zrealizować główny cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom RP.