Kurs w zakresie rozpoznania obrazowego

21 kwietnia 2017 Kordek

Współczesna przestrzeń walki stwarza wysokie wymagania w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, interpretacji i dystrybucji informacji rozpoznawczych zarówno w odniesieniu do klasycznych działań zbrojnych, jak również w odniesieniu do działań niestandardowych – hybrydowych. Istotną dziedziną rozpoznania jest rozpoznanie obrazowe.

Zakłada się również, że w najbliższych latach rozpoznanie obrazowe stanie się podstawowym rodzajem rozpoznania poprzez dynamiczny rozwój technologii rozpoznania satelitarnego oraz bezzałogowych statków powietrznych zdolnych do przenoszenia zaawansowanych technologicznie sensorów EO/IR, SAR/GMTI, LIDAR i innych. Pozyskane systemy rozpoznania obrazowego na szczeblu operacyjnym powinny zapewnić zdolność głębokiego rozpoznania oraz możliwość prowadzenia precyzyjnych uderzeń. Na szczeblu taktycznym system rozpoznania obrazowego powinien zapewnić zdolność do dozorowania obiektów i obszarów zainteresowania operacyjnego, wykrywania, rozpoznania i identyfikowania obiektów, precyzyjnej lokalizacji i śledzenia celów oraz oceny skutków uderzeń, jak również realizacji innych zadań.

Wojska Obrony Terytorialnej nie będą dysponować systemem rozpoznania satelitarnego czy kosztownymi BSP klasy MALE. Dlatego tym bardziej znaczenie ma zachowanie kompatybilności i zdolności wymiany informacji rozpoznawczych w oparciu o założenia interoperacyjnej architektury przetwarzania danych rozpoznawczych NIIA (NATO ISR Interoperability Architecture) opracowanej przez NAFAG – JCGISR (Joint Capability Group on Intelligence Surveillance and Reconnaissance). Istotne znaczenie ma zdolność do pozyskiwania i przetwarzania danych pierwotnych STANAG 7023, STANAG 4607, STANAG 4609, interpretacji danych i generowania zobrazowań wtórnych STANAG 4545 (NSIF, NITF) oraz tworzenia raportów z rozpoznania obrazowego STANAG 3377, STANAG 3596, jak również dystrybucji informacji rozpoznawczych STANAG 4559 (interfejs NSILI oraz serwer CSD). Wykorzystanie informacji z rozpoznania obrazowego nie ogranicza się tylko do potrzeb militarnych ale powinno mieć szerokie zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym, ratownictwie i ochronie ludności cywilnej, jak również długoterminowych procesach mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne.

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl wielokrotnie w zakresie rozpoznania, podczas realizowanych ćwiczeń korzystało z wiedzy i pomocy specjalistów NATO oraz z zaawansowanych narzędzi wspomagających proces przetwarzania informacji rozpoznawczych. Obecnie podjęta została decyzja o uruchomieniu kursu w zakresie rozpoznania obrazowego. W pierwszej kolejności na kurs zostaną przyjęci absolwenci oraz studenci takich specjalności jak: geoinformatyka, geografia i kartografia, informatyka oraz kierunki pokrewne, jak również osoby wykazujące zdolności analityczne. Zainteresowane osoby w celu przejścia pierwszego etapu kwalifikacji proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: zgloszenia@obronanarodowa.pl z odpisem w tytule: ON.PL-30A06. Dalsze informacje, wymagania i procedury zostaną przekazane pocztą elektroniczną.