Walne Zebranie Delegatów – zapowiedź! Przedłużony termin zgłaszania kandydatów na Delegatów do 7.8.2017

22 lipca 2017 Kordek

Zgodnie z art. 25 oraz 25a statutu stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, a także Uchwałą Zarządu nr 8(68)/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się w Warszawie w dniu 26 sierpnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące miejsca i godziny oraz agenda zostaną podane w dalszych komunikatach.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie kandydatów na delegatów na zjazd. Zgłoszenie może dotyczyć każdego członka Stowarzyszenia nie zalegającego ze składkami członkowskimi za rok poprzedni a także wyrażającymi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail oraz miejsce zamieszkania) do celów realizacji procedury wyborczej opisanej w art. 26 statutu stowarzyszenia.

W zgłoszeniu (osoby której dotyczy) podajemy – imię, nazwisko, adres e-mail oraz miejsce zamieszkania kandydata oraz adnotacje „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail oraz miejsce zamieszkania) do celów realizacji procedury wyborczej opisanej w art. 26 statutu stowarzyszenia.”

Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego kandydata, proszę o wysyłanie ich indywidualnie zgodnie z powyższymi wymaganiami.

Kandydatów na delegatów prosimy o zgłaszanie się na adres: zgloszenia@obronanarodowa.pl (w temacie wpisz WZD) do dnia 7 sierpnia 2017 roku do godziny 24:00.