Opolska ON: Kurs Dowódców Drużyn – część pierwsza

23 września 2017 Kordek

W dniach 9 – 10 września 2017 Opolska Obrona Narodowa przeprowadziła pierwszą część Kursu Dowódców Drużyn. W szkoleniu wzięli udział wyróżniający się członkowie opolskiego pododdziału. Zajęcia miały za zadanie wyposażyć przyszłą kadrę dowódczą oraz instruktorską w narzędzia niezbędne w realizacji planowanych działań.

Sobota rozpoczęła się więc od sporej dawki zajęć praktycznych. W ramach Regulaminów szkoleni nabywali umiejętności wykonywania zbiórek, marszu oraz przeformowywania szyków. Dalsza część poświęcona była metodyce, m.in. nauczania regulaminów, taktyki oraz szkolenia ogniowego. Po południu natomiast, w bloku wykładów, zrealizowano zagadnienia obejmujące tematykę zabezpieczenia bojowego podczas prowadzenia działań taktycznych, przygotowania systemu ognia i kierowania nim w walce. Omówiono także działanie drużyny lekkiej piechoty w podstawowych rodzajach walki.

W niedzielę zrealizowano wykłady z procesu dowodzenia dowódcy pododdziału. Omówiono fazy, etapy, czynności i przebieg procesu dowodzenia, a także poszczególne dokumenty bojowe.

Szkolenie zakończono zajęciami z zasad prowadzenia łączności radiowej w walce, m.in. przesyłania podstawowych meldunków: SITREP, SPOTREP, ASS, SALUTR oraz z planowania marszruty pododdziału.