Pozytywne zakończenie otwartych konkursów ofert – podpisane umowy pomiędzy ON.pl, a Ministerstwem Obrony Narodowej

23 listopada 2017 Kordek

Mamy zaszczyt poinformować, iż w ramach Otwartych Konkursów Ofert na powierzenie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych przez Ministerstwo Obrony Narodowej nasze stowarzyszenie otrzymało środki na następujące przedsięwzięcia, które będziemy realizowali w ramach działań statutowych do końca bieżącego roku:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. W tym programie wraz ze stowarzyszeniem Legia Akademicka otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 239 935 PLN.
2. Podwyższanie potencjału obronnego Państwa poprzez popularyzacje projektu budowy strzelnic w powiatach, rozwój kultury posiadania i podnoszenia umiejętności strzeleckich. W tym obszarze przygotowujemy konferencję mającą na celu rozpoczęcie prac nad programem „Strzelnica w każdym powiecie”, gdzie uzyskane dofinansowanie wynosi 406 607 PLN.

Do udziału w powyższych przedsięwzięciach zapraszamy nie tylko naszych członków, ale również wszystkich czytelników naszego portalu.

O szczegółach obydwu wydarzeń będziemy informować na bieżąco w oddzielnych newsach oraz poprzez media społecznościowe.