Z operacyjnych do terytorialnych, czyli wartość dodana.

17 stycznia 2018 Kordek

Dnia 12 stycznia odbyło się pożegnanie dwóch oficerów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej przechodzących na nowe stanowiska służbowe w Wojskach Obrony Terytorialnej. Od dnia 15 stycznia pułkownik Grzegorz Kaliciak rozkazem Ministra Obrony Narodowej obejmuje dowództwo 6 Mazowieckiej Brygady WOT natomiast pułkownik Rafał Miernik 12 Wielkopolskiej Brygady WOT. Rozpoczął się proces formowania kolejnych brygad WOT, a dobór kadr dowódczych nie jest prowadzony wg klucza Wojsk Specjalnych jak spodziewali się niektórzy.

Korzystanie z oficerów stosownie do ich ścieżki rozwoju zawodowego oraz przede wszystkim zgodnie z ich doświadczeniem pozwala mieć nadzieję, że wszystkie brygady będą właściwie dowodzone i rozwijane.
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana już wcześniej wydała jednego z pierwszych dowódców brygad pułkownika Arkadiusza Mikołajczyka dowodzącego 3 Podkarpacką Brygadą WOT, pokazuje to że oficerowie Wielkopolskiej Brygady cieszą się zaufaniem i autorytetem, co w połączeniu z ich wyszkoleniem jest solidnym fundamentem.
Pułkownik Grzegorz Kaliciak, to typowy oficer liniowy, który po ukończeniu WSO we Wrocławiu swoją karierę rozpoczął w 4 batalionie rozpoznawczym w Wędrzynie gdzie dowodził plutonem oraz kompanią rozpoznawczą. Tam też po raz pierwszy zetknęły się nasze drogi, a zapamiętałem Go jeszcze jako podchorążego podczas praktyki dowódczej, którego uczyłem zasad łączności w ugrupowaniu batalionu rozpoznawczego. Służył w 4br do czasu jego rozformowania w 2001 roku skąd trafł do 17WBZ gdzie na bazie batalionu szkolnego ówczesny dowódca brygady powierzył Mu sformowanie kompanii szkolnej – rozpoznawczej, której głównym zadaniem było szkolenie żołnierzy na potrzeby jednostek rozpoznawczych w kraju, oczywiście został dowódcą tejże kompanii. Następnie był Irak i dowodzenie obroną ratusza w Karbali potem Irak po raz kolejny i Afganistan, a po powrocie do kraju kolejne stanowiska dowódcze i sztabowe w strukturach 17WBZ. Dotychczasowa służba pułkownika Kaliciaka nacechowana jest stanowczym dążeniem do tego, aby jego podwładni, a w konsekwencji podległe pododdziały w jak najlepszym stopniu były przygotowane do wykonywania zadań. Dzięki swojej nieszablonowości w działaniu, którą wyniósł już ze służby w rozpoznaniu jest ceniony przez kolegów, przełożonych i podwładnych.
Zarówno w jednym jak i drugim wypadku posiłkuję się kontaktem osobistym z oboma oficerami z którymi dane mi było służyć, choć w odmiennych okolicznościach.
Pułkownik Rafał Miernik, to z kolei oficer otwarty na wyzwania i traktowanie szkolenia jako kolejnego doświadczenia obowiązkowo skazanego na powodzenie. W strukturze 17WBZ dowodził kompanią w batalionie szkolnym oraz 7 batalionem Strzelców Konnych Wielkopolskich następnie pełnił obowiązki poza strukturami Brygady do której powrócił na stanowisko szefa szkolenia. Właśnie ten powrót okazał się brzemiennym w skutkach dla Lubuskiej kompanii Obrony Narodowej stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl. Kiedy jako przedstawiciel stowarzyszenia zostałem zaproszony na spotkanie usłyszałem całkiem ciekawą ofertę współpracy… i ostrzeżenie „uważaj, bo jak weźmiemy się do roboty, to Wam się kalesony zagrzeją” i tak też się stało. Nie było miesiąca, aby lubuscy pro obronni nie szkolili się na obiektach Brygady, przy wykorzystaniu jej sprzętu oraz instruktorów. Tak też jest do dnia dzisiejszego. Pułkownik Miernik okazał się osobą widzącą potencjał w organizacjach proobronnych, czy grupach rekonstrukcyjnych dzięki czemu swoją niepowtarzalną formę miały zarówno uroczystości w jednostce jak też jej ćwiczenia poligonowe. Udział proobronnych realizujących projekt Lekka Piechota Obrony Narodowej w takich ćwiczeniach jak Rosomak, Wilk, Anakonda to doskonała możliwość przynajmniej ograniczonego zasymulowania działań WOT na rzecz jednostek operacyjnych. Usprawniony został system planowania szkoleń, a dzięki takiej współpracy stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl szkoli się w sposób programowy i systematyczny.
Wybór obu oficerów na dowódców brygad WOT, to jak wspomniałem wartość dodana do tego nowego rodzaju wojsk, a ich wieloszczeblowe doświadczenie, to gwarancja dobrego przygotowania tych związków taktycznych w przyszłości.
Po koleżeńsku dodam – Kali i Merol POWODZENIA!

Dowódca projektu LPON
Jacek Klimanek


Z operacyjnych do terytorialnych, czyli wartość dodana.

17 stycznia 2018 Kordek

Dnia 12 stycznia odbyło się pożegnanie dwóch oficerów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej przechodzących na nowe stanowiska służbowe w Wojskach Obrony Terytorialnej. Od dnia 15 stycznia pułkownik Grzegorz Kaliciak rozkazem Ministra Obrony Narodowej obejmuje dowództwo 6 Mazowieckiej Brygady WOT natomiast pułkownik Rafał Miernik 12 Wielkopolskiej Brygady WOT. Rozpoczął się proces formowania kolejnych brygad WOT, a dobór kadr dowódczych nie jest prowadzony wg klucza Wojsk Specjalnych jak spodziewali się niektórzy.

Korzystanie z oficerów stosownie do ich ścieżki rozwoju zawodowego oraz przede wszystkim zgodnie z ich doświadczeniem pozwala mieć nadzieję, że wszystkie brygady będą właściwie dowodzone i rozwijane.
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana już wcześniej wydała jednego z pierwszych dowódców brygad pułkownika Arkadiusza Mikołajczyka dowodzącego 3 Podkarpacką Brygadą WOT, pokazuje to że oficerowie Wielkopolskiej Brygady cieszą się zaufaniem i autorytetem, co w połączeniu z ich wyszkoleniem jest solidnym fundamentem.
Pułkownik Grzegorz Kaliciak, to typowy oficer liniowy, który po ukończeniu WSO we Wrocławiu swoją karierę rozpoczął w 4 batalionie rozpoznawczym w Wędrzynie gdzie dowodził plutonem oraz kompanią rozpoznawczą. Tam też po raz pierwszy zetknęły się nasze drogi, a zapamiętałem Go jeszcze jako podchorążego podczas praktyki dowódczej, którego uczyłem zasad łączności w ugrupowaniu batalionu rozpoznawczego. Służył w 4br do czasu jego rozformowania w 2001 roku skąd trafł do 17WBZ gdzie na bazie batalionu szkolnego ówczesny dowódca brygady powierzył Mu sformowanie kompanii szkolnej – rozpoznawczej, której głównym zadaniem było szkolenie żołnierzy na potrzeby jednostek rozpoznawczych w kraju, oczywiście został dowódcą tejże kompanii. Następnie był Irak i dowodzenie obroną ratusza w Karbali potem Irak po raz kolejny i Afganistan, a po powrocie do kraju kolejne stanowiska dowódcze i sztabowe w strukturach 17WBZ. Dotychczasowa służba pułkownika Kaliciaka nacechowana jest stanowczym dążeniem do tego, aby jego podwładni, a w konsekwencji podległe pododdziały w jak najlepszym stopniu były przygotowane do wykonywania zadań. Dzięki swojej nieszablonowości w działaniu, którą wyniósł już ze służby w rozpoznaniu jest ceniony przez kolegów, przełożonych i podwładnych.
Zarówno w jednym jak i drugim wypadku posiłkuję się kontaktem osobistym z oboma oficerami z którymi dane mi było służyć, choć w odmiennych okolicznościach.
Pułkownik Rafał Miernik, to z kolei oficer otwarty na wyzwania i traktowanie szkolenia jako kolejnego doświadczenia obowiązkowo skazanego na powodzenie. W strukturze 17WBZ dowodził kompanią w batalionie szkolnym oraz 7 batalionem Strzelców Konnych Wielkopolskich następnie pełnił obowiązki poza strukturami Brygady do której powrócił na stanowisko szefa szkolenia. Właśnie ten powrót okazał się brzemiennym w skutkach dla Lubuskiej kompanii Obrony Narodowej stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl. Kiedy jako przedstawiciel stowarzyszenia zostałem zaproszony na spotkanie usłyszałem całkiem ciekawą ofertę współpracy… i ostrzeżenie „uważaj, bo jak weźmiemy się do roboty, to Wam się kalesony zagrzeją” i tak też się stało. Nie było miesiąca, aby lubuscy pro obronni nie szkolili się na obiektach Brygady, przy wykorzystaniu jej sprzętu oraz instruktorów. Tak też jest do dnia dzisiejszego. Pułkownik Miernik okazał się osobą widzącą potencjał w organizacjach proobronnych, czy grupach rekonstrukcyjnych dzięki czemu swoją niepowtarzalną formę miały zarówno uroczystości w jednostce jak też jej ćwiczenia poligonowe. Udział proobronnych realizujących projekt Lekka Piechota Obrony Narodowej w takich ćwiczeniach jak Rosomak, Wilk, Anakonda to doskonała możliwość przynajmniej ograniczonego zasymulowania działań WOT na rzecz jednostek operacyjnych. Usprawniony został system planowania szkoleń, a dzięki takiej współpracy stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl szkoli się w sposób programowy i systematyczny.
Wybór obu oficerów na dowódców brygad WOT, to jak wspomniałem wartość dodana do tego nowego rodzaju wojsk, a ich wieloszczeblowe doświadczenie, to gwarancja dobrego przygotowania tych związków taktycznych w przyszłości.
Po koleżeńsku dodam – Kali i Merol POWODZENIA!

Dowódca projektu LPON
Jacek Klimanek