„Bastion 18” – ćwiczenie taktyczne organizacji proobronnych

8 sierpnia 2018 Kordek

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl od 2010 roku, jako organizacja pro obronna realizowało główny cel postawiony przed sobą, którym było działanie na rzecz reaktywowania bądź powołania ochotniczego, obywatelskiego komponentu Sił Zbrojnych RP, jakim powinny być Wojska Obrony Terytorialnej. Cel ten po pięciu latach zyskał przychylność decydentów oraz niektórych wyższych dowódców WP, co przełożyło się na powstanie WOT.

Działalność Stowarzyszenia oprócz aktywności w sferze czysto teoretycznej i planistycznej dotyczyła również praktycznych szkoleń paramilitarnych w formie projektów szkoleniowych oraz kursów. Najważniejszym sprawdzianem wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia oraz wspierających je organizacji i innych podmiotów, jest doroczne ogólnopolskie ćwiczenie taktyczne „Batalion lekkiej piechoty w działaniach…”

Ćwiczenie zawsze odbywa się w terenie rzeczywistym (poza poligonami), zazwyczaj w infrastrukturze miejskiej lub przemysłowej, przy wsparciu i współudziale lokalnych władz, służb publicznych i ratunkowych oraz wojska.

W roku 2018, po dwuletniej przerwie spowodowanej przede wszystkim koniecznością przewartościowania niektórych celów Stowarzyszenia ćwiczenie powraca i odbędzie się w rejonie Gminy Międzyrzecz w woj. lubuskim.

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl zaprasza do udziału w ćwiczeniu wszystkie swoje oddziały wojewódzkie i regionalne oraz:
• Jednostki i Związki Strzeleckie.
• Rejestrowe organizacje proobronne.
• Studentów realizujących program Legia Akademicka.
• Komponenty aktywne w latach 2017/18 w programie „Paszport” prowadzonym przez BdsOP.

Temat ćwiczenia: Batalion lekkiej piechoty w operacji współdziałania, w tylnej strefie działań.
Termin ćwiczenia: 26 – 28 października 2018 r.

Scenariusz ćwiczenia opracowano na podstawie dokumentu doktrynalnego DD-3.40 w myśl którego zaplanowano następujące epizody:
• Wsparcie logistycznego zabezpieczenia pododdziału z zasobów cywilnych.
• Ochrona infrastruktury przemysłowej w sytuacji braku wydolności podmiotów etatowo odpowiedzialnych za ochronę.
• Wsparcie służb ratunkowych w sytuacji kryzysowej.
• Przeprowadzenie operacji „Cordon and Search” na prawdopodobnym terenie aktywności GDR przeciwnika.
• Przygotowanie terenu w celu opóźniania przemieszczania się wojsk przeciwnika.
• Wsparcie jednostek operacyjnych Wojsk Lądowych w trakcie wycofania na rubież obrony.

Informacje organizacyjne:
• Priorytetem jest, aby zgłoszenia dokonywane były przez jednolite pododdziały w sile minimum drużyny (8 – 12 osób).
Takie rozwiązanie zawsze ułatwia dowodzenie i wykonywanie zadań. Oczywiście nie wykluczamy również zgłoszeń indywidualnych.
• Termin zgłoszeń 01.08.2018 – 30.09.2018
• Składka organizacyjna 70 zł od osoby (szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia i wykonania przelewu organizator udostępni
drogą elektroniczną pod wskazanym adres e-mail). Składka wykorzystana zostanie na zabezpieczenie techniczne ćwiczenia,
ubezpieczenie grupowe, środki pozoracji, częściowe wyżywienie, materiały pędne, materiały eksploatacyjne oraz inne środki
niezbędne do sprawnego przeprowadzenia przedsięwzięcia. W przypadku rezygnacji z udziału w ćwiczeniu po terminie 30 września zwrot składki nie będzie możliwy.
• Wyżywienie. W formie obiadokolacji (posiłek gorący) w dniu 27 października zapewnia organizator. Wyżywienie w formie suchego prowiantu uczestnicy zabezpieczają indywidualnie. Naczynia i sztućce jednorazowe zapewnia organizator.
• Zakwaterowanie. Realizowane sposobem mieszanym. Obiekty szkolne (sala gimnastyczna, korytarze), obiekty w terenie działania (udostępnione przez podmioty lokalne), rejon wytypowany na obozowisko namiotowe.
Z uwagi na to, że sytuacja podczas ćwiczenia będzie dynamiczna każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania wyposażenia do noclegu w terenie.
• Środki pozoracji. W zależności od potrzeb epizodu zabezpieczy organizator.
• Ubezpieczenie. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania indywidualnego ubezpieczenia NNW natomiast całość ćwiczenia objęta zostanie grupowym ubezpieczeniem NNW oraz OC.
• Wiek uczestników. Wymagana pełnoletniość.
• Korespondencja i zapytania. Wszelką korespondencję dotyczącą ćwiczenia, a przede wszystkim zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie na podany adres poczty elektronicznej: bastion18@obronanarodowa.pl
Osoby kontaktujące się w inny sposób niż podany zostaną poproszone o kontakt właściwą drogą.
• Do dnia 31.08.2018 opracowany zostanie regulamin ćwiczenia.

Informacje o wsparciu ćwiczenia.

Ćwiczenie odbywać się będzie przy wsparciu lokalnych władz samorządowych oraz instytucji przez nie zarządzanych, a także kooperantów cywilnych użyczających terenu, obiektów i sprzętu. Do współuczestnictwa w ćwiczeniu zaplanowano 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną oraz 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej.

Obecnie prowadzone są działania mające na celu pozyskanie do ćwiczenia:
• nowoczesnego systemu łączności,
• systemu monitorowania sytuacji taktycznej,
• pojazdów zapewniających zabezpieczenie działań taktycznych logistycznych,
• bezpilotowych środków obserwacyjnych,
• urządzeń do obserwacji w warunkach ograniczonej widoczności,

Założenia do ćwiczenia przygotowane zostaną na podstawie obowiązujących dokumentów doktrynalnych natomiast jego przebieg odbywał się będzie w miejscach i na terenach, na których w uzasadnionych potrzebami przypadkach mogłaby wystąpić konieczność użycia Wojsk Obrony Terytorialnej bądź pododdziałów paramilitarnych.

mł. chor. rez. Jacek Klimanek
Dowódca projektu szkoleniowego
Lekka Piechota Obrony Narodowej
ObronaNarodowa.pl