Ćwiczenie „ŻBIK 18” – videorelacja

3 grudnia 2018 Kordek

Uczniowie zabarykadowani w klasach, schowani pod meblami, szukający najbezpieczniejszych miejsc, w których zastała ich sytuacja kryzysowa i w których mogą przetrwać. Absolwent szkoły po latach wraca razem ze swoim kolegą jako „Aktywny Strzelec”, chcąc odegrać się za pomocą broni palnej na nauczycielach i obecnych uczniach za rzekome krzywdy, jakich doznał będąc uczniem – to nie fragment scenariusza kina akcji wyprodukowanego za oceanem, to element scenariusza ćwiczenia „ŻBIK 18”, w trakcie którego nasze Stowarzyszenie we współpracy ze Starostwem Powiatu Pruszkowskiego wraz z podległymi służbami powiatowymi oraz młodzieżą i nauczycielami lokalnego liceum starali się przygotować do tego typu zdarzenia i nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawnej reakcji na tak ekstremalną sytuację.

Ćwiczenie „ŻBIK 18” odbyło się w pruszkowskim liceum im. Tomasza Zana w dniu 28 września 2018. Dzisiaj przedstawiamy film pokazujący przebieg ćwiczenia oraz krótki komentarz wynikający z ewaluacji przeprowadzonej przez głównego organizatora – Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz uczestniczące w nim podmioty, ze starostwem pruszkowskim na czele.

Na wstępie składamy największe wyrazy uznania i gratulacje Pani Dyrektor Ewie Król za zaangażowanie i wyjście poza strefę komfortu codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a co za tym idzie podjęcie trudu organizowania takiego przedsięwzięcia. Następnie gratulujemy uczniom oraz gronu pedagogicznemu, których zaangażowanie i motywacja do pozyskania wiedzy i umiejętności mogących uratować im zdrowie i życie w przypadku wystąpienia tego typu kryzysu była budująca.

Samo ćwiczenie przebiegało zgodnie ze scenariuszem przygotowanym przez Karola Lechowskiego, jednego z dowódców projektu Lekka Piechota Obrony Narodowej. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i podmiotów udało się osiągnąć podstawowy cel ćwiczenia, którym było zbudowanie i poszerzenie wiedzy oraz świadomości czym jest incydent „aktywnego mordercy”, w tym przypadku „aktywnego strzelca” w warunkach Polski oraz przećwiczenie sposobów obrony przed takim atakiem i minimalizacji jego skutków. O tym jak bardzo uczestnicy ćwiczenia zaangażowali się w ćwiczenie może świadczyć przykład jednej z grup uczniów, która pomimo zakończonego ćwiczenia nie chciała uwierzyć w słowa rozjemcy obawiając się o manipulację ze strony „Aktywnego Strzelca” i nie opuściła miejsca, w którym się bezpiecznie ukrywała. W tym miejscu należy podkreślić, że podczas całego ćwiczenia i po jego zakończeniu nad bezpiecznym jego przebiegiem czuwali przeszkoleni rozjemcy, ratownicy medyczni oraz psycholog z dużym doświadczeniem w tego typu sytuacjach.

Działania w ramach „ŻBIK 18” ukazują również pola do dalszego działania umożliwiające ciągłe doskonalenie procesów, jak chociażby współdziałanie służb mundurowych oraz faktyczne zaangażowanie w sytuację kryzysową świadomych i przeszkolonych obywateli działających na korzyść funkcjonariuszy (wiemy, że nie jest to proste do pogodzenia z prerogatywami tych ostatnich, ale w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń konieczność wypracowania takich procedur jest nieunikniona i niezbędna).

Dziękując jeszcze raz za zaangażowanie i pozytywną atmosferę wokół ćwiczenia „ŻBIK 18” zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl i obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego to ważne wydarzenie.