Warsztaty rozpoznawcze GSR

5 stycznia 2019 Kordek

W dniach 15 – 17 lutego 2019 roku w Górach Świętokrzyskich odbędą się Warsztaty Rozpoznawcze GSR, których organizatorem jest GSR ON.pl (Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl). Kierownikiem szkolenia jest dr Paweł Makowiec. W szkoleniu wezmą udział zwarte pododdziały z 9 i 10 Brygady Obrony Terytorialnej. Szczegóły w rozszerzeniu.

Sprzęt (poniższe wymagania należy traktować jako minimalne):
– Atrapa broni długiej;
– Oporządzenie/kamizelka taktyczna;
– Sprzęt do prowadzenia obserwacji (lornetka, peryskop zwiadowcy itp.);
– Sprzęt łączności (w obrębie pododdziału);
– Sprzęt nawigacyjny (busola, GPS itp.);
– Śpiwór/karimata;
– Odzież maskująca (zimowa, jeśli wystąpi pokrywa śnieżna).

Wyżywienie:
We własnym zakresie. Należy zabrać ze sobą racje żywnościowe na 3 dni.

Ubezpieczenie:
Wykupione ubezpieczenie NNW należy przywieźć ze sobą.

Opłata za szkolenie: 40 zł
(przelew zaliczki na wskazane konto po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: gsr@obronanarodowa.pl do dnia 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie obejmować powinno:
– Imię i nazwisko
– Data urodzenia
– Przynależność organizacyjna (jednostka organizacyjna, grupa).

Organizator zapewnia:
– Ubezpieczenie OC szkolenia.
– Mapy terenu.
– Środki pozoracji.
– Przygotowane wcześniej zadania dla grup, losowane przed przystąpieniem do działania. Kolejne rozkazy otwierane w wyznaczonym czasie bądź podejmowane w punktach kontaktowych.

Plan warsztatów w działaniach rozpoznawczych Świętokrzyskie 2019

15 lutego 2019 r.
– Zbiórka 10.00 (miejsce zbiórki po otrzymaniu zgłoszenia)
– Organizacja pododdziałów, czynności administracyjne.
– Wyjście pododdziałów do rejonów wyjściowych.

16 lutego 2019 r.
– Działania taktyczne patroli rozpoznawczych (wg zadań).
W zadaniach występować mogą następujące elementy działań rozpoznawczych:
– Organizacja i praca na posterunku obserwacyjnym (PO);
– Rozpoznanie obiektu;
– Rozpoznanie rejonu/pasa terenu;
– Zasadzka drużyny;
– Napad;
– Baza pasywna.

17 lutego 2019 r. CD działania. Podsumowanie i zakończenie szkolenia (około 12.00).


Warsztaty rozpoznawcze GSR

5 stycznia 2019 Kordek

W dniach 15 – 17 lutego 2019 roku w Górach Świętokrzyskich odbędą się Warsztaty Rozpoznawcze GSR, których organizatorem jest GSR ON.pl (Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl). Kierownikiem szkolenia jest dr Paweł Makowiec. W szkoleniu wezmą udział zwarte pododdziały z 9 i 10 Brygady Obrony Terytorialnej. Szczegóły w rozszerzeniu.

Sprzęt (poniższe wymagania należy traktować jako minimalne):
– Atrapa broni długiej;
– Oporządzenie/kamizelka taktyczna;
– Sprzęt do prowadzenia obserwacji (lornetka, peryskop zwiadowcy itp.);
– Sprzęt łączności (w obrębie pododdziału);
– Sprzęt nawigacyjny (busola, GPS itp.);
– Śpiwór/karimata;
– Odzież maskująca (zimowa, jeśli wystąpi pokrywa śnieżna).

Wyżywienie:
We własnym zakresie. Należy zabrać ze sobą racje żywnościowe na 3 dni.

Ubezpieczenie:
Wykupione ubezpieczenie NNW należy przywieźć ze sobą.

Opłata za szkolenie: 40 zł
(przelew zaliczki na wskazane konto po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi).

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: gsr@obronanarodowa.pl do dnia 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie obejmować powinno:
– Imię i nazwisko
– Data urodzenia
– Przynależność organizacyjna (jednostka organizacyjna, grupa).

Organizator zapewnia:
– Ubezpieczenie OC szkolenia.
– Mapy terenu.
– Środki pozoracji.
– Przygotowane wcześniej zadania dla grup, losowane przed przystąpieniem do działania. Kolejne rozkazy otwierane w wyznaczonym czasie bądź podejmowane w punktach kontaktowych.

Plan warsztatów w działaniach rozpoznawczych Świętokrzyskie 2019

15 lutego 2019 r.
– Zbiórka 10.00 (miejsce zbiórki po otrzymaniu zgłoszenia)
– Organizacja pododdziałów, czynności administracyjne.
– Wyjście pododdziałów do rejonów wyjściowych.

16 lutego 2019 r.
– Działania taktyczne patroli rozpoznawczych (wg zadań).
W zadaniach występować mogą następujące elementy działań rozpoznawczych:
– Organizacja i praca na posterunku obserwacyjnym (PO);
– Rozpoznanie obiektu;
– Rozpoznanie rejonu/pasa terenu;
– Zasadzka drużyny;
– Napad;
– Baza pasywna.

17 lutego 2019 r. CD działania. Podsumowanie i zakończenie szkolenia (około 12.00).


Tagi: ,