Szkolenie zintegrowane MUR-19 — REJESTRACJA

27 sierpnia 2019 Jacek Klimanek

Z jednodniowym opóźnieniem ruszają zapisy na szkolenie zintegrowane organizowane przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl w ramach projektu Lekka Piechota Obrony Narodowej. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie OSPWL Wędrzyn – C.O.Z „Nowy Mur” w terminie 27.09.2019 – 29.09.2019 (przybycie uczestników dnia 26.09.2019 w godzinach wieczornych)

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

  • członków oddziałów regionalnych i terenowych Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl,
  • członków organizacji proobronnych, w szczególności realizujących program szkolenia LPON bazując na podręcznikach taktycznych autorów P.Makowiec M.Mroszczyk,
  • żołnierzy TSW,

Z uwagi na materiał szkoleniowy oraz zaplanowany tok szkolenia zapraszamy wyłącznie zespoły, sekcje liczące minimum 4 osoby, nie przewidujemy możliwości zgłoszeń indywidualnych.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

– W terminie 27.08.2019 – 14.09.2019 przesłać imienne zgłoszenie całej grupy, w którym zawrzeć następujące informacje: imiona i nazwiska, nazwę reprezentowanej organizacji, numery ewidencji PESEL, numer rejestracyjny pojazdu, informację czy uczestnicy przywiozą własną broń sportową (podać rodzaj i numer broni danego właściciela) oraz amunicję ślepą. Obowiązkowo w zgłoszeniu zawrzeć informację o akcesie przydziału do grupy szkoleniowej: A – piechota, B – miasto , C – rozpoznanie (dotyczy całości sekcji).

– Zgłoszenie przesłać na adres: j.klimanek@obronanarodowa.pl

– W terminie 7 dni od daty wysłania zgłoszenia dokonać opłaty składki organizacyjnej w wysokości 30 zł od osoby (wpłata dotyczy sumy za całości grupy, nie przyjmujemy wpłat indywidualnych)

– Wpłatę dokonać na rachunek Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl (PKO BP) 36 1020 5226 0000 6102 0386 6092, w tytule wpłaty koniecznie umieścić wpis „Na cele statutowe – MUR19”

– Oczekiwać na informację zwrotną dotyczącą rejestracji oraz potwierdzenia zaksięgowania składki organizacyjnej. Informacja przekazywana będzie na adres poczty elektronicznej z wysłanym zgłoszeniem.

Informacje podstawowe zostały opublikowane pod linkiem https://obronanarodowa.pl/2019/07/26/szkolenie-zintegrowane-lekkiej-piechoty-pn-mur-19/

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, składka organizacyjna wykorzystana zostanie na pokrycie odpłatności za wykorzystanie obiektu, zakup usług kartograficznych, zakup niezbędnych materiałów biurowych, częściowy zakup środków pirotechnicznych oraz innego zabezpieczenia technicznego.

Szkolenie nie ma charakteru komercyjnego i jak większość naszych przedsięwzięć realizowane jest w formule „NON PROFIT”

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku rejestracji mniej niż 50% uczestników bądź w przypadkach od niego niezależnych związanych np. z dostępnością obiektów szkoleniowych. W razie wystąpienia powyższych organizator zwraca kwotę składki w całości.

Dodatkowe informacje dotyczące wymaganego wyposażenia, zabezpieczenia logistycznego, ubezpieczenia opublikowane zostaną do dnia 01.09.2019, na stronie internetowej Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl oraz w kanałach mediów społecznościowych.